Atjaunots: 24.03.2017

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumi

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma IUB mājas lapā publikācijas datums

Pieteikumu / Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja / Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

„Moduļu apmācība augstākā līmeņa vadītājiem”  

Nolikuma grozījumi (16.03.2017.)
Nolikums (konsolidēts teksts 16.03.2017.)  
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija (konsolidēta 16.03.2017.)
Tehniskā piedāvājuma forma (konsolidēta 16.03.2017.)
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam (konsolidēta 16.03.2017.)
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts (konsolidēta 16.03.2017.)
Vizuālās identitātes vadlīnijas 

Atbilde uz jautājumu (08.03.2017.) 
Atbildes uz jautājumiem (16.03.2017.) 
Atbildes uz jautājumiem (24.03.2017.)

MK VK 2017/01 ESF  

31.03.2017.
plkst. 10:00 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

   

„Ziņu aģentūru pakalpojumi”

Nolikums (publicēts (06.12.2016.)  
Tehniskā specifikācija  
Pieteikuma forma  
Tehniskā / finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksta forma

MK VK 2016/27

03.01.2017.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

19.12.2016.
plkst. 14:00

SIA”LETA”

Lēmums

41999,99 

Līgums

Pasākuma "Ministru kabineta ēkas līdzdalība gaismas festivālā
"Staro Rīga"" nodrošināšana 

Nolikums (publicēts 25.10.2016.)  
Pieteikuma forma   
Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
Būtiskāko pakalpojumu saraksts 
CV forma personālam 

MK VK 2016/25 

21.11.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.11.2016.
plkst. 11:00

Biedrība “Atklāj Rīgu”

Lēmums

22016.00 

Līgums

„Juridiskās angļu valodas mācību pakalpojums”  

Nolikums (publicēts 02.09.2016.)  
Pieteikuma forma   
Tehniskā specifikācija 
Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
Būtiskāko pakalpojumu saraksts 
CV forma personālam 

MK VK 2016/16 

03.11.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.09.2016.
plkst. 15:00

SIA ”Skrivanek Baltic”

Lēmums

38000.00

Līgums

„Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana augstākā līmeņa vadītāju attīstības nodrošināšanai”  

Nolikums (publicēts 25.05.2016.) 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts 

MK VK 2016/13 ESF

11.07.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

10.06.2016.
plkst. 10:00
 SIA”O.D.A.” 110 775,00

„Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām”  

Nolikums LV (publicēts 25.04.2016.) 
Nolikums ENG  

Answers to the questions (May 3, 2016) 
Answers to the questions (May 5, 2016)

MK VK 2016/11 ERAF 18.07.2016.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
11.05.2016.
plkst. 11:00 

1.daļā
European Institute of Public Administration

2.daļā
European Institute of Public Administration

1.daļā 
56000.00 

2.daļā 
64000.00

Līdz 30.06.2017.

„Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām”  

Nolikums LV (publicēts 06.04.2016.) 
Nolikums ENG 

Answers to the questions (April 12, 2016)

MK VK 2016/07 ERAF  

21.04.2016.
plkst. 11:00 

 

Iepirkums pārtraukts 20.04.2016

Procurement is cancelled 20.04.2016.

 

„Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana augstākā līmeņa vadītāju attīstības nodrošināšanai”  

Nolikums (publicēts 05.04.2016.) 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma  
CV forma personālam 
Nozīmīgāko pakalpojumu saraksts 

MK VK 2016/8 ESF   20.04.2016.
plkst. 10:00

Iepirkums izbeigts
24.05.2016. 

Lēmums

 

„Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”  

Nolikuma grozījumi (07.04.2016.)
Nolikums (konsolidēts teksts 07.04.2016.)
Pieteikuma forma  
Tehniskā piedāvājuma forma / Tehniskā specifikācija (07.04.2016.)
Finanšu piedāvājuma forma  
Būtiskāko pakalpojumu saraksts  

Atbildes uz jautājumiem (01.04.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (05.04.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (07.04.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (14.04.2016.)

MK VK 2016/1 27.06.2016.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
22.04.2016.
plkst. 10:00

SIA" Latvia Tours"

134 999,99

„Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana” 

Nolikums (publicēts 21.10.2015.)
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksta forma  

Atbildes uz jautājumiem (26.10.2015.)

MK VK 2015/11

04.12.2015.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

10.02.2016.
Paziņojums par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

 

11.11.2015.
plkst. 10:00
Iepirkums pārtraukts 04.02.2016.  
„Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi”
Nolikums (publicēts 25.08.2015.)
MK VK 2015/10 28.01.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
03.09.2015.
plkst. 13:00

1.daļa – SIA HansaMedia un SIA 3K studija

2.daļa – SIA LETA un SIA HansaMedia

Lēmums

Abas daļas kopā Max.41999,00

Līgums

Līgums

Līgums

"Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi"
Nolikums (publicēts 30.06.2015.)
MK VK 2015/9   07.07.2015.
plkst. 14:00
Iepirkums pārtraukts
18.08.2015.
 
„Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas vajadzībām starptautisko šķīrējtiesu procesos investīciju strīdos”
Nolikums (publicēts 10.11.2014.)
MK VK 2014/43 26.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
14.11.2014.
plkst. 14:00

SIA Skrivanek Baltic 

Lēmums

41999,00

Līgums

„Ziņu aģentūru pakalpojumi”
Nolikums (publicēts 30.10.2014.)
MK VK 2014/40

04.12.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.11.2014.
plkst. 15:00

1., 2. un 3.daļa SIA „LETA

1.daļa SIA „BNS-LATVIJA”

Lēmums

01.01.2015.-31.12.2016.

23892,00

Līgums

10560,00

Līgums

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas vajadzībām”
Nolikums (publicēts 17.06.2014.)

MK VK 2014/19

22.12.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

01.07.2014.
plkst. 14:00

SIA MISE.VK

41999,00

Līgums

Infografiku izstrāde un digitālo un drukas materiālu dizains
Nolikums (publicēšanas datums: 24.04.2014.)

MK VK 2014/4

10.07.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

06.05.2014.
plkst. 15:00

1.daļa:
Unda Priedīte
Jurģis Bērziņš
SIA „LETA”

2.daļa:
Unda Priedīte

Lēmums

Abas daļas kopā Max.41999,00

Līgums
Līgums
Līgums

Grafiskā standarta izstrāde Ministru kabinetam padotajām institūcijām vienotas vizuālās identitātes nodrošināšanai
Nolikums (publicēšanas datums: 17.04.2014.)

MK VK 2014/9

11.06.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

30.04.2014.
plkst. 14:00

SIA „H2E”
Lēmums

18000,00

Līgums

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi
Nolikums (publicēšanas datums: 25.03.2014.)

MK VK 2014/3

23.05.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

01.04.2014.
plkst. 10:00

SIA „3K Studija”
SIA „LETA”
SIA „Uzmanības laikmets.lv”
Lēmums

Max.41999,99

Līgums
Līgums
Līgums

„Kultūras pasākumu „Konference par godu Latvijas pievienošanai Eiro zonai” organizēšana”
Nolikums

MK VK 2014/1

10.01.2014.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

06.01.2014.
plkst. 16:00

VSIA „Latvijas koncerti”

18735,79

Līgums

Mācību programmas izstrāde un semināru nodrošināšana par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu (finansiālā izteiksmē)
Nolikums

MK VK 2013/28 ESF

27.12.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

15.11.2013.
plkst. 11:00

SIA „NK Konsultāciju birojs”

13922,00

Līgums

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2013/19

20.09.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

05.09.2013.
plkst. 16:00

SIA „3K Studija”

8264,00

Līgums

Informatīvo audiovizuālo materiālu izstrādes pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2013/8

 

05.08.2013.
plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts
01.08.2013.

 

Mācību programmas izstrāde un semināru nodrošināšana par administratīvā sloga samazināšanu un aprēķināšanu (finansiālā izteiksmē)
Nolikums 
Atbildes uz jautājumiem
(19.08.2013.)

MK VK 2013/15 ESF

 

20.08.2013.
plkst. 15:00

Iepirkums pārtraukts
07.10.2013.

 

Infografiku izstrāde Valsts kancelejas vajadzībām
Nolikums

MK VK 2013/5

08.05.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

15.03.2013.
plkst. 14:00

Māris Grīnvalds
Unda Priedīte
Jurģis Bērziņš

Max.4132,00

30.04.2013.-31.12.2013.

Starptautisku ekspertu foruma organizēšana
Nolikums

MK VK 2013/1

13.02.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

15.01.2013.
plkst. 16:00

SIA KT SERVISS

5720,00

04.03.2013.

Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām
Nolikums LV
Nolikums ENG

MK VK 2012/37 ESF

19.02.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

08.01.2013.
plkst. 13:00

A daļā: European Institute of Public Administration
B daļā: European Institute of Public Administration
C daļā: Francijas vēstniecības Latvijā Francijas Institūts

A daļā: 75428,00

B daļā: 75476,00

C daļā: 7000,00

25 mēneši

 

Ziņu aģentūru pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2012/35

08.01.2013.
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

14.12.2012.
plkst. 10:00

1.daļā SIA „LETA”
SIA „BNS-LATVIJA”

2.daļā SIA „LETA”

1.daļā 9120,00
 7080,00

2.daļā 3360,00

01.2013.-31.12.2014.

Angļu valodas mācības Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā iesaistītajiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem

Nolikuma grozījumi (20.12.2012.) 

Nolikums (konsolidēts teksts 20.12.2012.)

Atbildes uz jautājumiem
(06.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem
(10.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem
(14.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem 
(18.12.2012.)
Atbildes uz jautājumiem 
(20.12.2012.)

MK VK 2012/19 ESF

15.02.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

07.01.2013.
plkst. 14:00

SIA „Skrivanek Baltic” 

122812,49