Aktualitātes

11.08.2017 Valsts kanceleja

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 11. augustā, Inčukalnā tikās ar Igaunijas premjerministru Jiri Ratasu (Jüri Ratas) un Lietuvas premjeru Sauļu Skverneli (Saulius Skvernelis).

10.08.2017 Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrija (SM) sadarbībā ar elektronisko sakaru nozares dalībniekiem izstrādājusi attīstības plānošanas dokumenta “Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam” projektu, kas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, lai atbilstoši nozares attīstībai noteiktu sasniedzamo mērķi, rezultātus un attiecīgi rīcības virzienus un pasākumus to sasniegšanai.

10.08.2017 Valsts kanceleja

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 11. augustā, dosies uz Inčukalnu, kur tiksies ar Igaunijas premjeru Jiri Ratasu (Jüri Ratas), kā arī Lietuvas premjeru Sauļu Skverneli (Saulius Skvernelis).

08.08.2017 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 8. augusta sēdē, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par iespējamiem mājokļa pieejamības risinājumiem bēgļiem un personām, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu", pieņēma lēmumu pārdalīt 5000 euro Sabiedrības integrācijas fondam, lai pilotprojekta veidā sniegtu atbalstu mājokļa nodrošināšanai 2 bēgļu ģimenēm.

08.08.2017 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosakot, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.  Gan latviešu, gan mazākumtautību skolu absolventiem tas nodrošinās vienādas iespējas darba un izglītības tirgū, kā arī ļaus veiksmīgāk iekļauties profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, kurās izglītība tiek īstenota valsts valodā.

08.08.2017 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 8.augustā Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kas paredz atvieglot un paātrināt krimināllietu izmeklēšanu.

08.08.2017 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 2017.gada 8.augustā, valdība apstiprināja profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem no valsts budžeta līdzekļiem uzsāks dzēst studiju un studējošā kredītu.  2017. gada budžetā šim mērķim kopumā paredzēti 2 398 212 eiro, kas ļauj uzsākt kredīta dzēšanu 406 studiju kredīta un 200 studējošā kredīta ņēmējiem.

08.08.2017 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets 8. augusta sēdē pieņēma lēmumu piešķirt papildu finansējumu 2,5 miljoni eiro apmērā Attīstības finanšu institūcijai Altum mājokļu galvojumu atbalsta programmas finansēšanai, kas nodrošinās programmas turpināšanu līdz šā gada beigām.

08.08.2017 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministru kabinets šodien apstiprināja rīkojumu Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam.

07.08.2017 Valsts kanceleja

Ministru prezidenta Māra Kučinska birojā pirmdien, 7. augustā, darbu sāk ārštata padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Guna Šnore.

Lapas