Aktualitātes

25.07.2017 Veselības ministrija

Šodien, 25.jūlijā, Ministru kabinets apstiprinājis Veselības ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kurā analizēta esošā situācija veselības aprūpē un nepieciešamās reformas nozarē.

25.07.2017 Izglītības un zinātnes ministrija

Līdz 2017. gada 30. decembrim Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kā kvalitātes nodrošināšanas aģentūra tiks iekļauts Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) un vienlaikus kļūs par Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) pilntiesīgo biedru. To paredz valdībā šodien apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par studiju programmu licencēšanu, kā arī augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju.

25.07.2017 Ekonomikas ministrija

Šā gada 25.jūlija sēdē Ministru kabinets lēma piešķirt UAB “BITE Lietuva” atļauju izšķirošas ietekmes iegūšanai komercsabiedrībās – SIA “TV 3 Latvia”, AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” un SIA “Star FM”. Savukārt pilnīgai darījuma noslēgšanai vēl nepieciešams pozitīvs Konkurences padomes atzinums.

25.07.2017 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai izvērtētu jauno pedagogu darba samaksas modeli, 2016./2017.mācību gada laikā Izglītības un zinātnes ministrija analizēja Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) apstiprinātās pedagogu tarifikācijas un pašvaldību iesniegtos pārskatus par finansējuma izlietojumu, un veica finanšu analīzi. Rezultātā ministrija izstrādājusi grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, kas sakārto un precizē prasības saistībā ar pedagogu algu likmēm un darba slodzi, mazinot darba samaksas nevienlīdzību starp vienādu darbu strādājošiem skolotājiem. Grozījumi arī palielina izglītības iestāžu autonomiju un nosaka stingrāku finanšu disciplīnu pašvaldībām saistībā ar valsts mērķdotācijas izlietojumu.

25.07.2017 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets šā gada 25.jūlija sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos grozījumus atbalsta programmā uzņēmējiem “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, atvieglojot komersantu iespējas sagatavot un īstenot projektus otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

25.07.2017 Tieslietu ministrija

Otrdien, 25. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu, kas paredz iespēju laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt arī elektroniski, tādējādi atvieglojot un vienkāršojot iesniegumu iesniegšanas kārtību, kā arī veicinot ātrāku un ērtāku saziņu starp dzimtsarakstu nodaļu un privātpersonu.

25.07.2017 Labklājības ministrija

Otrdien, 25. jūlijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Labklājības ministra Jāņa Reira virzītais priekšlikums piešķirt materiālo atbalstu, piešķirot vienreizēju sociālo pabalstu jūlijā dzimušo trīnīšu ģimenei.

25.07.2017 Valsts kanceleja

Ieguldīt mazāk, ieguldīt gudrāk un ieguldīt atbilstoši ieguvumiem – šīs ir trīs valsts pārvaldes reformu plāna dimensijas. Ar tām detalizētāk iepazīstinās Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis šo trešdien, 26. jūlijā, preses konferencē.

21.07.2017 Ministru prezidents

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!

Cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi!

19.07.2017 Kultūras ministrija

Otrdien, 18.jūlijā, Kultūras ministrija (KM) prezentēja Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījuma rezultātus.

Lapas