Aktualitātes

26.09.2017 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 26. septembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 64 personas, tajā skaitā, 3 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušies kopā ar vecākiem.

26.09.2017 Ārlietu ministrija

26. septembrī Ministru kabinetā tika pieņemts rīkojuma projekts par Latvijas civilā eksperta Jeļenas Suvorovas apstiprināšanu augstākam amatam Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) speciālajā novērošanas misijā Ukrainā. EDSO ir izteikusi lūgumu ekspertam uzsākt darbu jaunajā amatā 1. oktobrī un turpināt piedalīties misijā līdz tās mandāta beigām 2018. gada 31. martā.

26.09.2017 Veselības ministrija

Šodien, 26.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums*, kas paredz uzlabot antidopinga sistēmu, izveidojot Antidopinga biroju un tā darbībai nodrošinot pietiekamu finansējumu.

26.09.2017 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets šodien, 26. septembrī, atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus valsts atbalsta programmā, kuras ietvaros sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt Altum aizdevumu.  

26.09.2017 Tieslietu ministrija

Otrdien, 26. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzīto rosinājumu atkārtoti apstiprināt Egila Levita kandidatūru Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša amatam turpmākajiem sešiem gadiem. 

26.09.2017 Kultūras ministrija

Lai piedāvātu ietvaru pakāpeniskai un plānveidīgai Latvijas sakrālā mantojuma – 357 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto dievnamu un to reliģisko rituālu priekšmetu – sakārtošanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm, valdība 26. septembra sēdē atbalstīja tālāku likumprojekta „Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums” virzību.

26.09.2017 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 26. septembra sēdē apstiprināti grozījumi ES fondu atbalsta programmā, kuras ietvaros komersanti un atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt Altum īstermiņa eksporta kredīta garantijas. Grozījumu mērķis ir atvieglot garantiju sniegšanu, paplašināt potenciālo garantiju saņēmēju loku un pagarināt atbalsta programmas darbības termiņu.

26.09.2017 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 26.septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas veiktos grozījumus četros Ministru kabineta noteikumos, kas regulē valsts un ES atbalsta piešķiršanu saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju.

26.09.2017 Veselības ministrija

Šodien, 26.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts, kas izstrādāts, lai noteiktu veselības aprūpes finansēšanas sistēmas vispārīgos principus un struktūru, kā arī regulētu valsts obligātās veselības apdrošināšanas finansiālo un organizatorisko struktūru.

26.09.2017 Zemkopības ministrija

Otrdien, 26. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu. Izmaiņas noteikumos sagatavotas saskaņā ar grozījumiem noteikumos par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā un noteikumos par jūras zvejas kuģu drošību.

Lapas