Aktualitātes

27.06.2017 Valsts kanceleja

Mērķtiecīgs, profesionāls un uz rezultātu orientēts vadītājs, kurš nebaidās uzņemties atbildību un gatavs jauniem izaicinājumiem - tādu vadītāju valsts pārvalde meklē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieka amatam.

27.06.2017 Kultūras ministrija

Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti vairāk nekā 8000 dižkoki, taču speciālisti lēš, ka tā ir vien ceturtā daļa no visiem Latvijas dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu „LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu aicina doties dabā un atrast vēl neapzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša testa palīdzību noskaidrot savai personībai visatbilstošāko dižkoku.

27.06.2017 Satiksmes ministrija

Valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta (MK) noteikumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, kuros ir uzskaitītas pasažieru kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, papildinot ar vienu jaunu pasažieru kategoriju – daudzbērnu ģimenes locekļi, un noteikta kārtība, kā saņemt valsts garantētu pārvadājumu pakalpojumu.

27.06.2017 Valsts kanceleja

Ministru kabinets otrdien, 27.jūnijā, Valsts administrācijas skolas (VAS) direktora amatam apstiprināja Agitas Kalviņas kandidatūru, kura līdz šim strādāja uzņēmuma "Smart Change Consult" valdes locekles un konsultantes amatā.

23.06.2017

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 23.jūnijā, turpina uzturēties vizītē Briselē, lai kopā ar pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību līderiem piedalītos kārtējā Eiropadomes darbā.

22.06.2017

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 22.jūnijā, uzturas vizītē Briselē, lai kopā ar pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību līderiem piedalītos kārtējā Eiropadomes darbā.

22.06.2017

Lai pārrunātu Eiropas Savienībai (ES) aktuālos jautājumus, kā arī turpmākās sadarbības iespējas īpaši pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES, Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 21. jūnijā, uzturējās vizītē Hāgā, kur tikās ar Nīderlandes, Luksemburgas, Beļģijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, kā arī Somijas valstu un valdību vadītājiem.

21.06.2017 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju noteikumos. Grozījumi veic izmaiņas ES pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtībā augļu un dārzeņu ražotājiem, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas noteikumos.

21.06.2017 Labklājības ministrija

Lai mazinātu atšķirības pašvaldību starpā un pilnveidotu nepieciešamo sociālo atbalstu, noteikti precīzāki kritēriji trūcīgā statusa piešķiršanai attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, kas var piederēt trūcīgai personai. Iztikas līdzekļu deklarācija, kas jāaizpilda vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, papildināta ar visiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem ienākumu un mantas veidiem. Tas darīts, lai mazinātu risku, ka cilvēki, vēršoties sociālajā dienestā, nebūs izpratuši, kādas ziņas ir būtiskas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai.

20.06.2017

Saulgriežu laikā, 1921. gada 22. jūnijā, ieradies pasaulē Rīgas pilī un 2017. gada 20. jūnijā devies aizsaulē tālajā Detroitā – tāds ir Daiņa Rudzīša mūža ietvars, kurā laiks simboliski un vienlaikus pavisam reāli pārmeta loku no Latvijas valsts tapšanas un uzplaukuma gadiem, pār garajām zaudētās

Lapas