Atjaunots: 11.05.2017

Ministru prezidenta birojs

Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs, kuru ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta birojā strādā Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi. Biroja darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc Ministru prezidenta ieteikuma uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta biroja uzdevumi ir:

  • analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;
  • izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;
  • sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institū­cijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādī­jumiem;
  • nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;
  • ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;
  • sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar mediju pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem.

Ministru prezidenta Māra Kučinska birojs:

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts

Māris Krastiņš

Ministru prezidenta biroja vadītājs 67082820 Maris.Krastins@mk.gov.lv

Andrejs Vaivars

Ministru prezidenta preses sekretārs

29228678 Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv

Dace Treija – Masī

Ministru prezidenta ārlietu padomniece 67082869 Dace.Treija@mk.gov.lv
Lelde Līce-Līcīte Vēstniece-padomniece Eiropas Savienības jautājumos 67082821 Lelde.Licite@mk.gov.lv
Eva Upīte  Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 67082867 Eva.Upite@mk.gov.lv
Artis Grīnbergs Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos 67082945 Artis.Grinbergs@mk.gov.lv

Inga Vutkeviča

Ministru prezidenta sekretāre

67082800

mps@mk.gov.lv

Vita Žindika Konsultante 67082810 Vita.Zindika@mk.gov.lv