Latvijas Republikas Ministru kabinets
lv en ru
Ministru kabinets Ministru prezidents Valsts kanceleja Aktuāli Sabiedrības līdzdalība Valsts pārvaldes politika ES struktūrfondi
Ministru kabineta jaunumi
Virtuālā tūre
Ministru kabineta sastāvs
Ministru kabineta darbību reglamentējošie dokumenti
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Politikas plānošanas dokumentu datu bāze
Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze
Pētījumu un publikāciju datu bāze
Ministru kabineta Apbalvošanas padome
Ministru kabineta vēsture
Caurlaižu pieteikšana Ministru kabinetā
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082934, 67082800, 80000120
Fakss: 67280469
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Rekvizīti

Reģ. Nr. 90000055313
Valsts Kase
LV70TREL2030004022000
TRELLV22

Ministru kabineta Apbalvošanas padome

print Nosūtīt
print Drukāt

Ministru kabineta Apbalvošanas padome izskata ierosinājumus par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu un sagatavo priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā, kā arī tā izskata ierosinājumus un materiālus par noteiktu personu izvirzīšanu apbalvošanai ar Ministru kabineta balvu un pieņem motivētu lēmumu.

Ministru kabineta Apbalvošanas padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz pieci šīs padomes locekļi. Padomes sēdes ir slēgtas. Ar sēžu protokoliem var iepazīties visi interesenti.

Lēmumu pieņemšana par Ministru kabineta balvas piešķiršanu notiek atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu; balsošana ir aizklāta, ja kāds no padomes locekļiem to pieprasa. Ja balsu skaits dalās līdzīgi, jautājumu izskata atkārtoti nākamajā padomes sēdē. Ja atkārtotajā padomes sēdē balsu skaits atkal sadalās līdzīgi, priekšlikums tiek uzskatīts par noraidītu.

Ministru kabineta Apbalvošanas padomes sastāvs

Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja - I. Druviete, izglītības un zinātnes ministre

Apbalvošanas padomes priekšsēdētāja vietniece - D. Melbārde, kultūras ministre

Apbalvošanas padomes locekļi:
U. Augulis, labklājības ministrs
V. Dombrovskis, ekonomikas ministrs
E. Dreimane, Valsts kancelejas direktore
V. Razminoviča, Ministru prezidenta padomniece projektu vadīšanas jautājumos
J. Stradiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs

Ministru kabineta Atzinības raksts

Lai izteiktu valdības atzinību izciliem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un politiskās jomas darbiniekiem, Ministru kabinets 1995.gada aprīlī nodibināja Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Motivētus ierosinājumus par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu ministri un ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošo valsts institūciju vadītāji un pašvaldību institūciju vadītāji iesniedz Ministru kabineta izveidotajai Apbalvošanas padomei.

Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķir ar Ministru kabineta rīkojumu un vienlaikus nosaka, kura no amatpersonām pasniegs attiecīgo apbalvojumu.

Ministru kabineta Atzinības rakstu ir tiesīgs pasniegt Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedri, ministri, valsts ministri un pašvaldību vadītāji.

Ministru kabineta balva

Par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās kopš 1995.gada tiek pasniegta Ministru kabineta balva.

Ministru kabineta balva ir naudas summa 7115 eiro (5000 latu) apmērā un Goda diploms. Naudas summu, kas tiek piešķirta kā Ministru kabineta balva, izmaksā no speciāla apbalvošanas fonda, kuru veido no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

Ministru kabineta balvu piešķir par darbiem, kas pabeigti iepriekšējā gadā, vai par nopelniem ilgākā laikposmā.

Ministri, Latvijas Pašvaldību savienība un sabiedriskās organizācijas līdz katra gada 30.septembrim var iesniegt Ministru kabineta Apbalvošanas padomei ierosinājumus un materiālus par Ministru kabineta balvas piešķiršanu

Līdz katra gada 1.novembrim Ministru kabineta Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs iesniedz Ministru kabinetam padomes lēmumu par noteiktu personu izvirzīšanu apbalvošanai.

Ministru kabineta balvu piešķir līdz katra gada 10.novembrim ar Ministru kabineta rīkojumu.

Viena gada laikā var piešķirt ne vairāk kā piecas Ministru kabineta balvas.

Personai, kurai Ministru kabineta balva ir jau vienreiz piešķirta, to var piešķirt atkārtoti ne agrāk kā pēc 10 gadiem.

Ministru kabineta balvu Ministru prezidents pasniedz svinīgā aktā 18.novembrī vai citā nozīmīgā dienā, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc balvas piešķiršanas.

Ja Ministru kabineta balva piešķirta par darbu, kuram ir vairāki autori, balvas naudas summu sadala līdzīgās daļās, Goda diplomu pasniedz katram attiecīgā darba autoram.

Apbalvošanai ar Ministru kabineta balvu kandidatūras neizvirza pēc personas nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc balvas piešķiršanas līdz tās pasniegšanas dienai, Ministru kabineta balvu pasniedz attiecīgās personas mantiniekiem.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu 
Lietotāju ērtībai
Teksta versija Teksta versija
Lapas karte  
Paplašināta meklēšana
Augusts, 2014
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
 
Informācija pēdējo reizi atjaunota 20.08.2014
© Valsts kanceleja, 2006