Latvijas Republikas Ministru kabinets
lv en ru
Ministru kabinets Ministru prezidents Valsts kanceleja Aktuāli Sabiedrības līdzdalība Valsts pārvaldes politika ES struktūrfondi
Ministru kabineta jaunumi
Virtuālā tūre
Ministru kabineta sastāvs
Ministru kabineta darbību reglamentējošie dokumenti
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Politikas plānošanas dokumentu datu bāze
Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze
Pētījumu un publikāciju datu bāze
Ministru kabineta Apbalvošanas padome
Ministru kabineta vēsture
Caurlaižu pieteikšana Ministru kabinetā
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082934, 67082800, 80000120
Fakss: 67280469
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Rekvizīti

Reģ. Nr. 90000055313
Valsts Kase
LV70TREL2030004022000
TRELLV22

Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 17.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 22.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-238
TA-719 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-102
TA-446 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojuma Nr.675 "Par nekustamā īpašuma iegādi Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Itālijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
2.2.  TA-707  Rīkojuma projekts "Par Eiropas standartizācijas samita rīcības komiteju"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.3.  VSS-1766
TA-543 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Graudu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.4.  VSS-1680
TA-481 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.5.  VSS-1890
TA-595 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.6.  VSS-82
TA-591 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, privatizācijas izbeigšanu un nodošanu Jaunjelgavas novada domes īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.7.  VSS-1930
TA-593 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.222 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.8.  VSS-1618
TA-172 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.9.  VSS-1729
TA-118 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.10.  VSS-1668
TA-119 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
2.11.  VSS-2005
TA-470 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās dzīvokļa īpašuma Nr.167 "Valdlauči 8", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1/4 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.12.  TA-680  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra rīkojumā Nr.54 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
2.13.  VSS-105
TA-642 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
2.14.  VSS-157
TA-723 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
2.15.  TA-679  Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 93.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
2.16.  VSS-116
TA-614 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss     
2.17.  VSS-218
TA-726 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss     
2.18.  VSS-89
TA-663 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene     
2.19.  VSS-2031
TA-545 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
2.20.  TA-748  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
2.21.  TA-781  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma     
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-759  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete     
3.2.  VSS-86
TA-596 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze    
3.3.  VSS-1968
TA-702 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne D.Gulbe I.Stepanova L.Jevčuka I.Bule    
3.4.  VSS-1895
TA-775 
Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina   
3.5.  VSS-195
TA-3589 
(atbalstīts MKK) (2013.) Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums"  Tieslietu ministrija  B.Broka     
3.6.  TA-782  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis   
IV. Informācija
4.1.  TA-623  Informatīvais ziņojums "Par noslēguma pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma  A.Strīķeris   
4.2.  VSS-425
TA-1702 
(skatīts VSS) (2013.) Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  T.Trenko M.Čakste   
4.3.  TA-695  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
4.4.    Jautājums svītrots    I.Druviete     
4.5.  TA-692  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
4.6.  TA-694  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
4.7.  2014-REZ-5/2014-D-771-jur-641, MP rezolūcija  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību GEANT projektā"    I.Druviete     
4.8.  VSS-61
TA-778 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča    
4.9.  TA-779  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildus finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange   
4.10.  TA-737  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange   
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-773  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 24. un 25.aprīlī Atēnās, Grieķijā  Finanšu ministrija  A.Vilks     
5.2.  TA-777  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2014.gada 28.-29.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Circene     
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-770  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par SIA "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Apsīte I.Eglītis    
6.2.    (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Kanādas uzņēmumu "Ginguro Exploration Inc""    V.Dombrovskis     
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.    Dienesta vajadzībām    D.Melbārde     
7.2.  2014-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     
7.3.    Konfidenciāli         
Skatīt protokolu
Lietotāju ērtībai
Teksta versija Teksta versija
Lapas karte  
Paplašināta meklēšana
Aprīlis, 2014
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
Informācija pēdējo reizi atjaunota 17.04.2014
© Valsts kanceleja, 2006