Atjaunots: 27.04.2017

Konkurss Būvniecības valsts kontroles biroja direktora/-es amatam

Valsts kanceleja izsludina konkursu Būvniecības valsts kontroles biroja direktora/-es amatam.

Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, mērķtiecīgs/-a un nebaidāties uzņemties atbildību, piedāvājam atbildīgu darbu ekonomikas ministra pakļautībā esošā iestādē, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā.

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija; 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; 
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešās daļas prasībām; 
 • augstākā izglītība arhitektūras, būvniecības vai saistītā inženierzinātnes jomā, vadības zinībās, uzņēmējdarbībā vai tiesību zinātnēs; 
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā; 
 • pieredze būvniecības nozarē un starptautiskās sadarbības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību; 
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem un to piemērošanu būvniecības jomā; 
 • teicamas angļu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas; 
 • teicamas stratēģiskās plānošanas un organizatoriskās prasmes

Piedāvājam:

 • izaicinošu un atbildīgu darbu ar starptautiskās sadarbības iespējām; 
 • bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu; 
 • profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".
Vadības kompetenču novērtēšanā izskatīs šādas pretendenta kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, attiecību veidošana un uzturēšana.

Pretendentiem lūdzam līdz 2017. gada 29. maijam iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatu"), ievietojot tos slēgtā aploksnē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv:

 1. motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā un likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv); 
 3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot; 
 4. pretendenta redzējumu par būvniecības nozares un Būvniecības valsts kontroles biroja prioritātēm nākamo piecu gadu laikā (vēlams ne vairāk kā 2000 vārdu).

Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatam noteikta 1. amatu saime "Administratīvā vadība", IV B līmenis (14. mēnešalgu grupa - mēnešalgas maksimālais apmērs līdz 2264 euro, mēnešalgas apmērs tiek noteikts atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei). Tālr. uzziņām 67082904.