Atjaunots: 03.10.2017

Caurlaižu pieteikšana un apmeklētāju pieņemšana

Caurlaides pieteikšana iekļūšanai Ministru kabinetā

1. Caurlaide dalībai  Ministru kabineta (MK) sēdē jāpiesaka, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši Ministru kabineta sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes. 

Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 171.punktu tiesības uzaicināt amatpersonas pie konkrētā izskatāmā jautājuma ir Ministru prezidentam.

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

2. Caurlaide dalībai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) vai Ministru kabineta komitejas sēdē (MKK) jāpiesaka, nosūtot  pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši VSS vai MKK sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot vienai no atbildīgajām amatpersonām – Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniecei, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītājai Lindai Milenbergai (tālr. 67082895) vai konsultantei Vitai Naglei (tālr. 67082849).

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

3. Caurlaide dalībai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome sēdē vai Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP) jāpiesaka pirms sēdes līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00, nosūtot pieprasījumu uz nvo@mk.gov.lv (dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē) vai ntsp@mk.gov.lv (dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē). Pieprasījumā  dati par personu jānorāda šādā secībā - personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā daļa, pārstāvētā iestāde vai organizācija.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot atbildīgajai amatpersonai –  Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantei Zanei Legzdiņai-Jojai (tālr. 67082949). 

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

Personai, kuras dalība MK, MKK sēdē, VSS, kā arī citā sanāksmē vai darba grupā netiks pieteikta 1.-3.punktos minētajā laikā un kārtībā, caurlaide netiks izsniegta.
 


Iesniegumu un apmeklētāju pieņemšana Valsts kancelejā

Iesniegumus Valsts kancelejai, Ministru kabinetam un Ministru prezidentam ir iespējams iesniegt Rīgā, Brīvības bulvārī 36 (Ministru kabineta ēka), zvanot pa tālruni 67082839 vai 67082837.
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams noformēt mutvārdu iesniegumu rakstveidā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67082827 vai 67082839. Iesnieguma paraugs (.word). 

Apmeklētāju pieņemšanu nodrošina Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta darbinieki. Apmeklējumu ērti var pieteikt, zvanot pa tālruņiem: 67082800 vai 67082839. Apmeklētājus Rīgā, Brīvības bulvārī 36 pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30.


Mediju akreditācija darbam Ministru kabinetā