Atjaunots: 31.07.2014

Ar ko sākt?

 1. Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par kvalitātes vadības sistēmas (KVS) ieviešanu
 2. Iestādes vadītājs ieceļ par kvalitātes vadību atbildīgo amatpersonu – kvalitātes vadītāju
 3. Iestādes vadītājs ieceļ par kvalitātes vadību atbildīgo amatpersonu – kvalitātes vadītāju
 4. Kvalitātes vadītājs, sadarbībā ar iestādes vadību un darbiniekiem, izvērtē iestādi – tās stiprās un vājās puses, iespējas un draudus un citus iestādes aspektus
 5. Kvalitātes vadītājs iepazīstas ar līdzīgu organizāciju pieredzi KVS ieviešanā
 6. Kvalitātes vadītājs izstrādā priekšlikumu par ieviešamo modeli, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plānu, nepieciešamajiem papildus resursiem
 7. Iestādes vadītājs apstiprina kvalitātes vadības ieviešanas plānu
 8. Iestādē tiek izveidota kvalitātes vadības grupa, kas darbojas saskaņā ar KVS plānu
 9. Iestādē, iesaistot visa līmeņa darbiniekus, tiek ieviesta KVS
 10. Vadītājs apstiprina iestādes KVS
 11. Notiek KVS prezentācija darbiniekiem
 12. KVS tiek ieviesta un pastāvīgi uzlabota

 

Vairāk informācijas par atsevišķiem posmiem skatīt Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā