Atjaunots: 28.09.2018

Informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu

Pēc 2018. gada 29. augusta konferences "INFORMĒŠANA->LĪDZDARBĪBA"

Pēc 2017.gada 22.februāra konferences “LĪDZDALĪBA=PARTNERĪBA?”


Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome    
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

 

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Esošā redakcija ietver gan NVO priekšlikumus, gan arī Valsts kancelejas ieteikumus un redakcionālos labojumus. Teksta sastādīšanas gaitā priekšlikumus un viedokli izteica vairāk nekā 40 organizācijas.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 436 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām pieteikt savus pilnvarotos pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto organizāciju, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adresi: Brīvības bulv.36, Rīga, LV 1520. Sīkāka informācija pa tālr. 67082935 vai e-pastu: nvo@mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (spēkā no 2014. gada 7. janvāra)
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (spēkā no 2005. gada 5. jūnija līdz 2014. gada 6. janvārim)

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas (.pdf) 


Ministriju sniegtā informācija par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanā: