Atjaunots: 15.09.2020

Informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu


Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome    

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes


Tiek izsludināts konkurss uz Memoranda padomes deleģētā pārstāvja Valsts sekretāru sanāksmē vietu

Atbilstoši 2020. gada 26. augusta Memoranda padomes sēdē lemtajam un ar mērķi turpināt nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un efektīvi sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, tiek izsludināts konkurss uz Memoranda padomes deleģētā pārstāvja Valsts sekretāru sanāksmē vietu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis"  63.2.apakšpunktu Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmē piedalās ar padomdevēja tiesībām. Kandidātu izvirzīšana un lēmuma pieņemšana par konkrētas personas apstiprināšanu notiek saskaņā ar Memoranda padomes 2017. gada 25. maija sēdē apstiprināto kārtību – pieejama: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/memo_delegejumu_kartiba_2017_240517_apst.pdf.

Pieteikumi ar norādi "Konkursam NVO pārstāvja izraudzīšanai darbam VSS" iesūtāmi uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv līdz 2020. gada 20. septembra plkst. 23.59.

Katra NVO ir tiesīga izvirzīt vienu kandidātu. Izvirzot kandidātu, NVO sagatavo un iesniedz pieteikumu brīvā formātā, iekļaujot šādu informāciju:

 • biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese;
 • biedrības vai nodibinājuma darbības un pieredzes līdzdalībā valsts pārvaldē un sadarbības veicināšanā ar NVO, administratīvās kapacitātes apraksts, un kandidāta līdzšinējā pieredze interešu aizstāvībā un līdzdalībā valsts pārvaldē;
 • kā NVO pārstāvis VSS, MKK un NTSP izplatīs informāciju, nevalstiskā sektora viedokļa apkopošanā iesaistīs citas NVO un nodrošinās atgriezenisko saiti.

Pieteikumam pievienojams kandidāta dzīvesgājuma apraksts (curriculum vitae).

Izvirzīt kandidātu dalībai VSS, MKK un NTSP sēdēs ir tiesības tādai NVO, kas atbilst visiem šiem kritērijiem:

 • NVO ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 • NVO ir parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu;
 • iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 • NVO darbojas plašākas sabiedrības interešu aizstāvības jomā; NVO interešu aizstāvība ir pamatdarbības joma vai tās viens no uzdevumiem;
 • NVO pēdējos 12 mēnešos bijusi sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām;
 • NVO administratīvās spējas ļauj nodrošināt informācijas izplatīšanu un citu nozares NVO iesaisti, kā arī atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu.

NVO var izvirzīt tādu fizisko personu, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • tai ir vismaz 18 gadu;
 • pieredze sabiedrības līdzdalības jautājumos;
 • padziļinātas zināšanas par nevalstiskā sektora darbību un galvenajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas skar pilsonisko sabiedrību un sabiedrības līdzdalību;
 • zināšanas par pilsoniskās sabiedrības attīstības, interešu aizstāvības un sabiedrības integrācijas jautājumiem;
 • izpratne par pilsoniskās sabiedrības vajadzībām.

Pārstāvja apstiprināšana plānota 2020.gada 30.septembra sēdē. Memoranda padome šodien arī atbalstīja, ka līdzšinējā deleģētā pārstāve – biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga turpina darbu līdz jauna pārstāvja apstiprināšanai.


Izvēlēti Memoranda padomes NVO puses locekļi (pilnvaru termiņš līdz 2021. gada 31. oktobrim)

2020. gada 23. martā noslēdzās balsojums par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes NVO pārstāvju astoņām amatu vietām. Termiņš balsošanai tika pagarināts, jo sākotnēji savu izvēli izdarīja 27 NVO.

Pēc termiņa pagarinājuma kopumā balsošanā piedalījās 57 jeb 13 % no 436 nevalstiskajām organizācijām, kuras ir pievienojušās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nevalstiskās organizācijas pārstāvēs: Inese Vaivare (biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"), Uldis Dūmiņš (biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse), Agnija Jansone (biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"), Āris Ādlers (biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai"), Andris Gobiņš (biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"), Ivars Balodis (nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"), Jānis Rozītis (nodibinājums "Pasaules Dabas Fonds") un Agnese Frīdenberga (biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus"").

Nevalstisko organizāciju pārstāvjus Memoranda padomē ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Jaunievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomes sēde, kas paredzēta š.g. 22. aprīlī, notiks attālināti.


Domnīca par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu

Pēc finanšu ministra Jāņa Reira iniciatīvas no š.g. septembra līdz novembrim tika organizētas vairākas Domnīcas par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu. Domnīcās tika meklēti risinājumi sabiedriskā labuma organizāciju darbību regulējošās tiesību sistēmas efektivitātei.

Diskusiju rezultātā Domnīcas dalībnieki izstrādāja priekšlikumus Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcijai, kas var būt par pamatu turpmākajām konstruktīvām diskusijām ar visām iesaistītajām pusēm valsts institūcijās, nevalstiskajā sektorā un jebkuru interesentu.

Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcijas rezultāts tika apspriests arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes rīkotajā 2019. gada konferencē “Uzticēšanās solis”, kurā nevalstisko organizāciju un Finanšu ministrijas pārstāvji prezentēja Domnīcas secinājumus.

Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcijai ir atvērta dokumenta statuss, kas paredz turpināt aktīvu diskusiju par šo aktuālo jautājumu jebkuros citos informācijas un diskusiju apmaiņas formātos.


Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklim pasniegs Ministru kabineta balvu par ieguldījumu Latvijas attīstībā

Otrdien, 22. oktobrī, valdība atbalstīja Ministru kabineta balvas piešķiršanu 6 izcilām personībām par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās. Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augtākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

Par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni, apbalvošanai ir izvirzīts Ivars Balodis, kurš ir Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklis.Vairāk informācijas par Ministru kabineta balvas saņēmējiem 2019. gadā, kā arī balvas pasniegšanas svinīgo ceremoniju lasīt šeit.

Valsts prezidenta Egila Levita komandā strādās divas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekles

Biedrības "Eiropas Latviešu apvienība" prezidija vicepriekšsēde Elīna Pinto un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa strādās Valsts prezidenta Egila Levita komandā. Elīna Pinto, strādājot nepilnu slodzi, būs Valsts prezidenta padomniece modernas valsts un ilgtspējības jautājumos, savukārt Ieva Siliņa būs ārštata padomniece zinātnes un izglītības politikas jautājumos. Elīna Pinto ir ieguvusi Eiropas Starpuniversitāšu centra Eiropas maģistra grādu cilvēktiesībās un demokratizācijā. Ieva Siliņa ieguvusi Latvijas universitātes maģistra grādu vadībzinātnē. Vairāk informācijas par Valsts prezidenta komandu lūdzam lasīt šeit


Izvēlēti Nevalstisko organizāciju pārstāvji

Lai turpinātu nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un efektīvi turpinātu sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, 2019. gada 30. janvāra NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē tika nolemts izvirzīt trīs pārstāvjus, kas sniegs kopēju NVO viedokli un pārstāvniecību Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās padomes sēdēs.

Valsts sekretāru sanāksmēs NVO pārstāv Kristīne Zonberga (biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"), Ministru kabineta komitejas sēdēs NVO pārstāv Ingars Eriņš (biedrība "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība"). Abiem pārstāvjiem pilnvaru termiņš gads un seši mēneši (līdz 2020.gada 31.jūlijam). 

Savukārt attiecībā uz NVO pārstāvi Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdēs 2020.gada februārī Memoranda padomē atbalstu guva biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"" pārstāvis Andris Šuvajevs (pilnvaru termiņš līdz 2021.gada 31.augusts). 

Deleģēto pārstāvju pieteikšanās un atlases kārtība notiek saskaņā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2017. gada 24. maija sēdes lēmuma “Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos” (turpmāk – lēmums) I nodaļu.


Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Esošā redakcija ietver gan NVO priekšlikumus, gan arī Valsts kancelejas ieteikumus un redakcionālos labojumus. Teksta sastādīšanas gaitā priekšlikumus un viedokli izteica vairāk nekā 40 organizācijas.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 436 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām pieteikt savus pilnvarotos pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto organizāciju, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adresi: Brīvības bulv.36, Rīga, LV-1520. Vairāk informācijas pa tālr. 67082953 vai e-pastu: nvo@mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (spēkā no 2014. gada 7. janvāra)
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (spēkā no 2005. gada 5. jūnija līdz 2014. gada 6. janvārim)

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas (.pdf)