Atjaunots: 31.07.2014

Kādi ir kvalitātes vadības modeļi?

Kvalitātes vadības modeļus var nosacīti iedalīt šādās grupās:

  • starptautiski atzīti modeļi, kuri tiek pielietoti biznesa, valsts pārvaldes un nevalstiskajā sektorā, piemēram, ISO 9001:2008 (ISO – International Organization for Standardization), EFQM izcilības modelis (European Foundation for Quality Management Excellence model);
  • starptautiski atzīti modeļi, kuri tiek pielietoti valsts pārvaldē, piemēram, Kopējās novērtēšanas sistēma (CAF – Common Assessment Framework);
  • atsevišķu valstu izstrādāti un aprobēti modeļi, piemēram, KVIK (Dānija -Kvalitetsværktøj til udvikling af Innovation* og Kompetence – kvalitātes instruments inovāciju un kompetences attīstībai), klientu hartas (Nīderlande);
  • atsevišķām jomām izstrādāti modeļi, piemēram, LVS EN ISO/IEC 17025;
  • konkrētās institūcijas vajadzībām izstrādāti modeļi, kas balstīti uz kvalitātes vadības pamatprincipiem vai integrē dažādu modeļu elementus.