Atjaunots: 07.10.2020

Kontakti

Pieteikties līdzdalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs var:

  • ar atbildīgās ministrijas starpniecību;
  • nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši attiecīgās sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes.

 

Ministriju un padotības iestāžu atbildīgās amatpersonas par sabiedrības līdzdalību (2019. gada maija dati)

Aizsardzības ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Dace Kundrāte 67335254 Dace.Kundrate@mod.gov.lv 

Ārlietu ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Margarita Feizaka 67016349
 
margarita.feizaka@mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Evita Urpena (EM) 67013193 Evita.Urpena@em.gov.lv
Linda Grīnfelde (LIAA) 67039499 linda.grinfelde@liaa.gov.lv
Paula Vilsone (KP) 67365210 paula.vilsone@kp.gov.lv
Egita Diure (BVKB) 67013320 egita.diure@bvkb.gov.lv
Santa Zarāne (PTAC) 67388622 santa.zarane@ptac.gov.lv

Finanšu ministrija

Ministrijā sadarbību ar NVO nekoordinē viens darbinieks, sadarbība tiek nodrošināta atbilstoši funkcijām konkrētā uzdevumā. 

Iekšlietu ministrija:

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Gunta Skrebele   gunta.skrebele@iem.gov.lv
Māris Zariņš   maris.zarins@iem.gov.lv
Gunita Sapožņikova   gunita.sapoznikova@iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Kaspars Randohs 67047982 kaspars.randohs@izm.gov.lv
Dāvids Garšva 67047958 davids.garsva@izm.gov.lv

Kultūras ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Ilona Teplouhova 67330213 Ilona.Teplouhova@km.gov.lv
Andris Mellakauls 67330276 Andris.Mellakauls@km.gov.lv
Jana Šakare 67330305 Jana.Sakare@km.gov.lv

Labklājības ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Aiga Ozoliņa (LM) 67021581 Aiga.Ozolina@lm.gov.lv
Linda Matisāne (VDI) 67021721 linda.matisane@vdi.gov.lv
Inga Gulbe (VBTAI) 67359133 inga.gulbe@bti.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Ilze Trušinska 67026447 ilze.trusinska@varam.gov.lv
Edmunds Beļskis   edmunds.belskis@varam.gov.lv
Liene Strazdiņa   liene.strazdina@varam.gov.lv

Satiksmes ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Inta Rozenšteine 67028344 inta.rozensteine@sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Agnese Rācene-Krūmiņa (Tieslietu ministrija) 67036734 agnese.racene-krumina@tm.gov.lv
Sabīne Niedola (Datu valsts inspekcija) 67223131 sabine.niedola@dvi.gov.lv
Valdis Groza (Ieslodzījuma vietu pārvalde) 67290260 valdis.groza@ievp.gov.lv
Baiba Banga (Maksātnespējas kontroles dienests) 67099100 baiba.banga@mkd.gov.lv
Jorens Liopa (Tiesu administrācija) 67063807 jorens.liopa@ta.gov.lv
Ilona Linde (Valsts probācijas dienests) 67021111 ilona.linde@vpd.gov.lv
Jeļena Bārbale (Juridiskās palīdzības administrācija) 67514225 jelena.barbale@jpa.gov.lv
Māris Baltiņš (Valsts valodas centrs)   maris.baltins@vvc.gov.lv
Maira Čentoricka (Valsts tiesu ekspertīžu birojs) 67517730 maira.centoricka@vteb.gov.lv
Silga Celma (Uzņēmumu reģistrs) 67031792 silga.celma@ur.gov.lv

Veselības ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Inga Birzniece 67876161 inga.birzniece@vm.gov.lv

 

Zemkopības ministrija

Vārds, uzvārds Tālruņa Nr. E-pasts
Rūta Rudzīte   ruta.rudzite@zm.gov.lv