Kontakti | Ministru kabinets
Atjaunots: 20.03.2018

Kontakti

Pieteikties līdzdalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs var:

  • ar atbildīgās ministrijas starpniecību;
  • nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši attiecīgās sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes.

 

Ministriju atbildīgās personas par NVO (2016.gada dati):

Aizsardzības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Sintija Oškalne

67335132

sintija.oskalne@mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Kristīne Iosava

67016331

kristine.iosava@mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Evita Urpena (EM)

67013193

Evita.Urpena@em.gov.lv

Anete Valtere (LIAA)

67039410

anete.valtere@liaa.gov.lv

Toms Noviks (KP)

67365210

toms.noviks@kp.gov.lv

Nelda Elsiņa (BVKB)

67013320

nelda.elsina@bvkb.gov.lv

Sanita Gertmane (PTAC)

67388622

sanita.gertmane@ptac.gov.lv

Finanšu ministrija

Ministrijā sadarbību ar NVO nekoordinē viens darbinieks, sadarbība tiek nodrošināta atbilstoši funkcijām konkrētā uzdevumā. 

Iekšlietu ministrija:

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Ginta Prūse

67219380

ginta.pruse@iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Evija Čudare

67047981

evija.cudare@izm.gov.lv

Kaspars Randohs

67047982

kaspars.randohs@izm.gov.lv

Andis Geižāns

67229460

andis.geizans@sza.gov.lv

 

67356249

 

Līga Mūrniece

67356257

liga.murniece@jaunatne.gov.lv

Kultūras ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Jolanta Apša

67330311

Jolanta.Apsa@km.gov.lv

Daina Ratniece

67330304

Daina.Ratniece@km.gov.lv

Jana Sakare

67330305

Jana.Sakare@km.gov.lv

Labklājības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Marika Kupče (LM)

67021581

Marika.kupce@lm.gov.lv

Linda Matisāne (VDI)

67021721

linda.matisane@vdi.gov.lv

Inga Millere (VBTAI)

67359133

inga.millere@bti.gov.lv

Vides reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Ilze Trušinska

67026447

Ilze.trusinska@varam.gov.lv

Satiksmes ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Inta Rozenšteine

67028344

inta.rozensteine@sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Agnese Rācene-Krūmiņa (TM)

67036734

agnese.racene-krumina@tm.gov.lv

Sabīne Niedola (DVI)

67223131

sabine.niedola@dvi.gov.lv

Valdis Groza (Ieslodzījuma vietu pārvalde)

67290260

valdis.groza@ievp.gov.lv

Inese Šteina (Maksātnespējas administrācija)

67099100

inese.steina@mna.gov.lv

Jorens Liopa (TA)

67063807

jorens.liopa@ta.gov.lv

Irina Pūrīte (Valsts probācijas dienests)

67021142

irina.purite@vpd.gov.lv

Jeļena Bārbale (Juridiskās palīdzības administrācija)

67514225

Jelena.barbale@jpa.gov.lv

Ingrīda Bērziņa (Valsts valodas centrs) 

67221258 ingrida.berzina@vvc.gov.lv

Maira Čentoricka (Valsts tiesu ekspertīžu birojs)

67517730

maira.centoricka@vteb.gov.lv

Laima Letiņa (UR)

67031734

laima.letina@ur.gov.lv

Veselības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Inga Birzniece

67876161

Inga.Birzniece@vm.gov.lv

Zemkopības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Biruta Ingiļāvičute

67027661

Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv