Līdzdalības iespējas konsultatīvajās padomēs | Ministru kabinets
Atjaunots: 01.02.2018

Līdzdalības iespējas konsultatīvajās padomēs

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome 2017. gada 30. augusta sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas un biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" saskaņā ar Memoranda padomes darba plānu 2017. gadam izstrādātās vadlīnijas konsultatīvo padomju darbībai. Valsts kanceleja ir aicinājusi ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes ņemt vērā konsultatīvajās padomes noteiktos principus.


Valsts kanceleja ir apkopojusi ministrijās, Pārresoru koordinācijas centrā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī Sabiedrības integrācijas fondā (turpmāk – institūcijās) izveidotās konsultatīvās padomes. Apkopotajā sarakstā ir iekļautas tās konsultatīvās padomes, kuru sastāvā darbojas vairāk kā viena nevalstiskā organizācija vai kuru izveides un darbības mērķu īstenošana ir plašākās sabiedrības interesēs.  Vienlaikus institūcijās darbojas arī citas padomes, komitejas un darba grupas ar specifiskiem izveides un darbības mērķiem, līdz ar to aicinām plašāku informāciju par iespējam līdzdarboties meklēt institūciju tīmekļu vietņu sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".  

Valsts kanceleja/ Ministru kabinets
Nacionālā trīspusējās sadarbības padome
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome

Kultūras ministrija
Nacionālā kultūras padome
Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu integrācijai
Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome

Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā komiteja

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome 

Labklājības ministrija
Invaliditātes lietu nacionālā padome
Demogrāfisko lietu padome
Senioru lietu padome

Finanšu ministrija
Konsultatīvā padome muitas politikas jomā

Tieslietu ministrija
Intelektuālā īpašuma padome

Ekonomikas ministrija
Latvijas Būvniecības padome
Tautsaimniecības padome
Tirgus uzraudzības padome
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome
Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome 
Latvijas Nacionālā akreditācijas padome
Nacionālā Metroloģijas padome 
Nacionālā standartizācijas padome

Satiksmes ministrija
 

Ārlietu ministrija
Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome

Izglītības un zinātnes ministrija
Jaunatnes konsultatīvā padome
Latvijas Nacionālā sporta padome
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” 
Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos 

Iekšlietu ministrija
Sabiedriskās drošības konsultatīvā padome

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Informācijas sabiedrības padome
Vides konsultatīvā padome

Veselības ministrija
Veselības nozares stratēģiskā padome
Farmācijas jomas konsultatīvā padome
Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome
Uztura padome

Zemkopības ministrija
Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvā padome
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskā konsultatīvā padome

Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrības integrācijas fonda padome

Pārresoru koordinācijas centrs
Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome
Nacionālā attīstības padome