Atjaunots: 13.11.2017

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatu

Piedāvājam darbu atbildīgam un mērķtiecīgam vadītājam veselības ministra pakļautībā esošā iestādē, kuras darbības mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešās daļas prasībām
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams maģistra grāds vadības zinībās, sabiedrības vadībā vai veselības aprūpē
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, vadot lielu struktūrvienību pēdējo 10 gadu laikā
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem un to piemērošanu veselības aprūpes un katastrofu medicīnas jomā
 • zināšanas par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbības jomu, valsts pārvaldes uzbūvi un darbības principiem, tai skaitā budžeta plānošanu
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, vēlamas vēl vienas svešvalodas zināšanas
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, organizatoriskās un sadarbības prasmes

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Vadības kompetenču novērtēšanā izskatīs šādas pretendenta kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, pārmaiņu vadīšana.

Pretendentiem lūdzam līdz 2017. gada 27. novembrim iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatu"), ievietojot tos slēgtā aploksnē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv:

 • motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā un likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 • pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv);
 • augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot;
 • pretendenta redzējumu par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta prioritātēm un attīstību nākamo piecu gadu laikā (vēlams ne vairāk kā 2000 vārdu).

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatam noteikta 1. amatu saime "Administratīvā vadība", IV C līmenis (15. mēnešalgu grupa - mēnešalgas maksimālais apmērs līdz 2353 euro, mēnešalgas apmērs tiek noteikts atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei).

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts kanceleja informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520.

Tālrunis uzziņām 67082978.