Atjaunots: 31.07.2014

Vēsture

Kā kvalitātes vadības pazīstamākie pamatlicēji jāmin Edvards Demings (Edwards Deming) un Džozefs Jurans (Joseph Juran). Pēc 2.Pasaules kara ASV nejuta vajadzību pielietot papildus metodes, lai sekmētu savu ekonomisko konkurētspēju, tāpēc Demings un Jurans pieņēma Japānas uzaicinājumu kvalitātes kontroles ieviešanai, padarot Japānu par augsti attīstītu un ekonomiski konkurētspējīgu valsti.

1998. gadā par valsts pārvaldes politiku atbildīgie Eiropas ministri pieņēma lēmumu organizēt Eiropas kvalitātes konferences valsts pārvaldes iestādēm. Konferenču mērķis ir sekmēt pieredzes un zināšanu apmaiņu starp valsts pārvaldes institūcijām. Līdz šim notikušas septiņas Eiropas kvalitātes konferences.