07.08.2018
Tieslietu ministrija

Varēs vairāk uzzināt par maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu darbību

Otrdien, 7.augustā, Ministru kabinetā apstiprināti Maksātnespējas kontroles dienesta (turpmāk - MKD) tīmekļvietnē www.mkd.gov.lv publicējamo ziņu noteikumi, kuri nosaka MKD publiskoto ziņu apjomu, kā arī publicēšanas kārtību. 

Noteikumi paredz, ka ziņas par maksātnespējas procesa administratoriem un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošajām personām tiks publicētas, izmantojot Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (EMUS) iekļauto informāciju. Līdz ar to noteiktas ziņas kļūs publiski pieejamas ikvienam. 

Tas nozīmē, ka ikviens vietnē www.mkd.gov.lv varēs pārliecināties par maksātnespējas administratoru un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu kvalifikāciju, profesionālo darbību un tās rezultātiem, kā arī citu informāciju. Turklāt MKD tīmekļvietnē publiskojamās ziņas par administratoru vai uzraugošo personu būs publiski pieejamas visu administratora un uzraugošās personas darbības laiku un vēl divus gadus divus gadus no dienas, kad administrators ir atcelts vai atbrīvots no amata vai divus gadus no dienas, kad izbeigti visi uzraugošās personas lietvedībā esošie un bijušie tiesiskās aizsardzības procesi. 

Uzraugošajām personām būs iespēja iesniegt publicēšanai MKD tīmekļvietnē informāciju par savu kvalifikāciju, kā arī tiks publicēti uzraugošo personu darbības rezultāti, līdz ar to vairojot iespēju tām potenciāli tikt ieceltām tiesiskās aizsardzības procesos. 

MKD tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumu mērķis ir nodrošināt maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu caurskatāmību un veicināt sabiedrības kontroli pār minētajiem procesiem. Tāpat interesenti MKD tīmekļvietnē pieejamās ziņas varēs izmanot pētniecībā, sniedzot vērtīgas atziņas par maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu norisi Latvijā. 
Ar šodien valdībā izskatīto "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumu" projektu var iepazīties šeit.

 

Maksātnespējas kontroles dienests

 

Share