08.08.2018
Ministru prezidents

Ziņojums par obligātās iepirkuma komponentes ieviešanas hronoloģiju 2007.–2018. gadā

Ziņojums par obligātās iepirkuma komponentes ieviešanas (turpmāk – OIK) hronoloģiju un personām, kuras pieņēmušas lēmumus attiecīgajā jautājumā, izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas 2018. gada 20. jūnija lēmumam.

Ziņojumu veido divas daļas:

  • Pirmajā daļā hronoloģiskā secībā ir apkopota informācija par pieņemtajiem/koriģētajiem normatīvajiem dokumentiem (likumiem un Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem), kas attiecas uz OIK maksājumiem. Tā kā likums un MK noteikumi, kas bija spēkā 2007. gadā, bija pieņemti agrāk, šajā sadaļā iekļauta informācija par laikposmu 2005.–2018. gads. Norādīts konkrētā dokumenta pieņemšanas brīdī amatā esošais ekonomikas ministrs kā attiecīgā normatīvā akta virzītājs.
  • Otrajā daļā vairākos rakursos ir analizēti Ekonomikas ministrijas sniegtie dati par uzņēmumiem izsniegtajām atļaujām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 2007.–2017. gadā. Norādīti konkrēto lēmumu pieņēmēji un atļauju izsniedzēji.

Ziņojums pielikumā.