09.06.2014
Ekonomikas ministrija

Apmācības saimnieciskās darbības uzsācējiem tiks nodrošinātas līdz 2015. gada 30. septembrim

Šā gada 9. jūnija Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi jauno komersantu apmācību atbalsta programmā, pagarinot iespēju saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, apmeklēt apmācības uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijas Attīstības finanšu institūcijā „Altum” līdz 2015. gada 30. septembrim.

Programmas ietvaros „Altum” nodrošina teorētiskās un praktiskās apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna sagatavošanu sava biznesa plāna īstenošanai personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību un saimnieciskās darbības uzsācējiem. Interesentiem par jaunu apmācību grupu komplektēšanu lūdzam interesēties Latvijas Attīstības finanšu institūcijā „Altum”. Papildu informācija par šo atbalsta programmu publicēta „Altum”  mājaslapā.

Apmācību programmas finansējums ar 2014. gada 1. janvāri ir 94 978 euro; finanšu līdzekļi rasti no 2004.-2006.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda programmas „Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem” atmaksu valsts budžeta daļas.

 

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193; 
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv 
Web: www.em.gov.lv; 
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; 
Youtube: http://www.youtube.com/siltinam

Dalīties