05.03.2015

Apstiprināts izvirzāmo Latvijas ekspertu saraksts ievēlēšanai Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejā

Atlases komisija, kas izveidota ar 14. janvāra Ministru kabineta rīkojumu, apstiprinājusi izvirzāmos Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Padomes Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (Komiteja) un informējusi par to Eiropas Padomi. Ievēlēšanai Komitejā izvirzīti Māris Burbergs, Solvita Olsena un  Ilvija Pūce. Ņemot vērā visu trīs minēto pretendentu profesionalitāti, atlases komisija lēma nenoteikt prioritāru secību pretendentu tālākai virzīšanai, sarakstu sastādot alfabētiskā secībā.

No šiem izvirzītajiem ekspertiem Eiropas Padomes Ministru komiteja balsojot ievēlēs vienu Latvijas ekspertu Komitejā.

Lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Komitejā, tika rīkots atklāts konkurss. Kopumā konkursā izvirzīšanai uz Komiteju bija pieteikušies septiņi kandidāti. Pieteikušos pretendentu atbilstību Eiropas Padomes noteiktajām prasībām vērtēja starpinstitucionāla atlases komisija.

 

Kārlis Panteļējevs
Trešais sekretārs
Humanitāro jautājumu nodaļa
Ārlietu ministrija
+371 67016337

Dalīties