15.07.2014
Satiksmes ministrija

Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordināciju plāno uzticēt robežsardzei

Lai uzlabotu aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas sistēmu Latvijā, šīs funkcijas plānots nodot Valsts robežsardzei.

Šobrīd likums „Par aviāciju” nosaka, ka minētos pienākumus ir jāveic Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam, taču faktiski šāds dienests nav ticis izveidots, līdz ar to spēkā esošais regulējums ir formāls.

VAS „Latvijas Gaisa satiksme” struktūrā gan ir izveidota atsevišķa nodaļa – Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC), kas savas kompetences ietvaros īsteno minētos pienākumus, taču praktiski uzņēmuma rīcībā nav nepieciešamo cilvēku un materiālo resursu un pēc būtības tas tikai veic citu institūciju informēšanu par iespējamu aviācijas nelaimes gadījuma faktu un tā notikuma vietu.

Savukārt Valsts robežsardzes rīcībā ir visi nepieciešamie meklēšanas un glābšanas tehniskie resursi, kā arī atbilstoši apmācīts un pieredzējis personāls. Turklāt Valsts robežsardzes iesaiste gaisa kuģu nelaimes gadījumu meklēšanas un glābšanas koordinēšanas uzdevumu izpildē īstermiņā neprasīs papildus valsts budžeta līdzekļus. Tas ir galvenais pamatojums Satiksmes ministrijas izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par aviāciju”, ko otrdien, 15.jūlijā, apstiprināja valdība.

Ar likumprojektu tiks izpildītas arī prasības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulas 996/2010 „Par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ direktīvu 94/56/EK”.

 

Ilze Svikliņa
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67028370; e-pasts: ilze.sviklina@sam.gov.lv 

Dalīties