17.12.2019
Satiksmes ministrija

Dibinās VAS ”Ventas osta” Ventspils ostas pārvaldīšanai

Ministru kabinets (MK) otrdien, 17. decembrī, lēma par jaunas valsts akciju sabiedrības (VAS) “Ventas osta” izveidi Ventspils ostas pārvaldīšanai.

Valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojumu par VAS ”Ventas osta” dibināšanu Ventspils ostas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. Jaunās valsts kapitālsabiedrības izveides mērķis ir nodrošināt Ventspils ostas darbības nepārtrauktību un pēc iespējas samazināt sankciju iespējamās negatīvās sekas uz Latvijas tranzīta sektoru un ekonomiku kopumā.
Apstiprināti arī grozījumi “Likumā par ostām” un “Ventspils brīvostas likumā,” kas nosaka ostas pārvaldības funkciju nodošanu jaunajai valsts akciju sabiedrībai.
Ventspils brīvostas likuma grozījumos ir noteikts, ka VAS “Ventas osta” pildīs ostas pārvaldnieka funkcijas, kā arī būs tiesīga slēgt līgumus ar ostas klientiem un veiks visas nepieciešamās darbības, lai pakāpeniski pārņemtu saistības pret ostas klientiem.
Paredzēts pārejas posms, kurā sākotnēji paralēli darbosies Ventspils brīvostas pārvalde un jaundibinātā valsts akciju sabiedrība. VAS ”Ventas osta” Ventspils brīvostas pārvaldes mantas, tiesības un saistības pārņems pa daļām, arī darbinieki – speciālisti, tehniskais personāls u.c. pāries darbā uz VAS “Ventas osta” pakāpeniski. Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa ietvaros normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiks lemts par Ventspils brīvostas pārvaldes aktīvu nodošanu jaunajai valsts kapitālsabiedrībai.
VAS “Ventas osta” kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Ventspils ostas padomes sastāvu veidos četri ministriju deleģēti pārstāvji. Jaundibināmās kapitālsabiedrības balsstiesīgās akcijas piederēs valstij, kapitālsabiedrības akcijas nedrīkstēs privatizēt, atsavināt, ieķīlāt un citādi apgrūtināt.
Saeimā MK apstiprinātās izmaiņas tiks skatītas jau rītdien, 18. decembrī.

Informāciju sagatavoja
Baiba Ābelniece
Satiksmes ministra padomniece
komunikācijas jautājumos
Tālr.: 67028050

Dalīties