Aktualitātes

26.11.2020 Valsts kanceleja

Ceturtdien, 26. novembrī, norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā tika diskutēts par nākamā perioda nacionālās industriālās politikas ietvaru, sasniedzamajiem mērķiem, kā arī finansējuma avotiem aktivitāšu īstenošanai.

26.11.2020 Ministru prezidents

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šodien tikās ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālā biroja direktoru Hansu Klūgi (Hans Kluge) attālinātā režīmā. Abas puses pārrunāja situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību un kā efektīvāk panākt Covid-19 izplatības samazināšanos. PVO Eiropas Reģionālā biroja eksperti uzsvēra plašas testēšanas un sejas masku lietošanas nozīmīgo lomu Covid-19 izplatības mazināšanā, jo tieši asimptomātiskie nēsātāji un inficētie ar viegliem simptomiem veicina vīrusa straujāku izplatību.

25.11.2020 Satiksmes ministrija

Pašvaldībās, kur kumulatīvās saslimstības rādītājs par 50% pārsniegs valsts vidējo rādītāju, ir noteikti papildu drošības pasākumi, tai skaitā arī pilsētas sabiedriskajā transportā. Pilsētas sabiedriskajā transportā pasažieru skaits nedrīkstēs pārsniegt 50% no tā ietilpības.

25.11.2020 Labklājības ministrija

Ņemot vērā COVID-19 straujo izplatības pieaugumu, uz terminētu laiku ir plānots ieviest jaunu atbalsta veidu – vienreizēju slimības palīdzības pabalstu. To izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Pabalstu neizmaksās, ja persona strādā, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts cits sociālās apdrošināšanas pabalsts vai dīkstāves atbalsts. Plānots, ka slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta. Lai to saņemtu, cilvēkam būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

25.11.2020 Ekonomikas ministrija

Lai vienkāršotu un paātrinātu atbalsta sniegšanu Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētiem uzņēmumiem, Ministru kabineta 24. novembra sēdē apstiprināti jauni nosacījumi:

  • atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem,
  • un dīkstāves atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem.
24.11.2020 Finanšu ministrija

Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinetā tika skatīti nozaru ministriju iesniegtie priekšlikumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma normu uzlabošanai. Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo izplatību, kā rezultātā likumā noteiktais regulējums būs aktuāls ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, tāpēc lielāko daļu atbalsta pasākumu paredzēts pagarināt par pusgadu līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tāpat arī nepieciešams likumu papildināt ar jauniem pasākumiem COVID-19 izplatības laikam, kā arī vienlaikus tiek izslēgtas aktualitāti zaudējušās normas.

24.11.2020 Ministru Kabinets

Sargājot Latvijas sabiedrības veselību un mazinot slogu uz veselības aprūpes sistēmu, visā valstī noteikti mēri infekcijas izplatības riska mazināšanai izglītības iestādēs un sporta centros. Īpaši stingri nosacījumi būs jāievēro pašvaldībās, kurās infekcijas izplatība ir divas reizes lielāka nekā vidēji Latvijā. To paredz otrdien, 24. novembrī, pieņemtie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Papildu drošības pasākumiem Valdība arī apstiprinājusi atbalsta pasākumus nodokļu maksātājiem un vecākiem.

24.11.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Turpmāk skolā varēs strādāt arī koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls bez papildu pedagoģiskās izglītības, kā arī tie studenti, kas iegūst skolotāja kvalifikāciju jaunajā Darba vidē balstītu studiju programmā. Savukārt tiesības mācīt citu mācību priekšmetu būs skolotājam, kurš apguvis ar attiecīgo mācību priekšmetu saistītu studiju programmas daļu vai profesionālās kompetences pilnveides kursus.

24.11.2020 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, kas paredz, ka no 2022. gada Šengenas informācijas sistēma (turpmāk – Sistēma) tiek pilnveidota, paplašinot iespēju starptautiskajā meklēšanā izsludināt papildu personu un priekšmetu kategorijas.

24.11.2020 Ekonomikas ministrija

Ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem piemēroties tirgus apstākļiem pēc Covid-19 krīzes un sekmētu izaugsmi ilgtermiņā, Ministru kabinets šā gada 24. novembra sēdē apstiprināja apmācību paplašināšanu ES fondu atbalsta programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošana.

Lapas