16.07.2020
Satiksmes ministrija

Ierodoties Latvijā, apliecinājumus būs jāiesniedz visām personām, kas izmantos starptautisko pārvadātāju pakalpojumus

Trešdien, 15. jūlijā, Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Grozījumi paredz, ka pirms ierašanās Latvijas Republikā persona, kura ieceļo, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Par apliecinājuma iesniegšanu atbildīgs ir attiecīgais pārvadātājs.

Ja persona ierodas no valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tad anketu nodod Valsts robežsardzei, kas savukārt to nodod Valsts policijai, ja persona ieradusies no valsts, uz kuru neattiecas īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tad datus nodod Slimību profilakses un kontroles centram.

Minētajā apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā.

Gadījumā, ja persona uzturējusies valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tā apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Ja faktiskās dzīvesvietas adrese atšķiras no pašizolācijas vietas adreses, personai ir pienākums nekavējoties par to paziņot Valsts policijai.

Paredzēts, ka mēneša laikā tiek sagatavota sistēma, kurā apliecinājumus varēs iesniegt elektroniski.

Lai ierobežotu Latvijā ieceļojošo personu skaitu, grozījumi paredz, ka ārzemnieks, kuram Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu var saņemt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ja viņš pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies valstī uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

Savukārt, no 2020. gada 15. jūlija Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, tiek pārtraukta ilgtermiņa vīzu (kategorija D) pieteikumu pieņemšana, ko iesniedz, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu Latvijas Republikā, kā arī šādu vīzu izsniegšana.

 

Sagatavoja:

Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67219213
Mob.: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

 

Dalīties