02.03.2017
Valsts kanceleja

Izsludina atklātu konkursu uz KNAB priekšnieka amatu

Līdz 30.martam Valsts kanceleja aicina pieteikties pretendentus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatam. Pretendentu pieteikšanās termiņš ir 20 darbdienas no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kas ir ceturtdiena, 2.marts.

Pretendentam jābūt Latvijas pilsonim ar nevainojamu reputāciju, ar latviešu valodas un vismaz divu svešvalodu zināšanām B līmenī, augstākajai profesionālai vai akadēmiskajai izglītībai un jurista kvalifikācijai, kā arī pieredzei vadošā amatā publiskajā pārvaldē vai tiesībaizsardzības jomā. Pretendentiem jāatbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Tāpat jābūt prasmei vadīt un organizēt komandas darbu iestādes mērķu sasniegšanai un spējai veidot pozitīvu komandas gaisotni iestādē. Jābūt gatavībai paust savu redzējumu par KNAB darbības prioritātēm un nākotnes attīstības vīziju pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanai Latvijā.

KNAB priekšnieka amats ir interesants, dinamisks un atbildīgs darbs, kas piedāvā iespēju pilnveidot KNAB par mūsdienīgu un attīstītu valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādi ar plašām starptautiskās sadarbības iespējām.

Kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesniedz motivācijas vēstule, kurā pausts redzējums par KNAB darbības prioritātēm un pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu Latvijā.

Plašāk par pieteikšanos konkursam. 

Jau vēstīts, ka 2016. gada oktobrī KNAB priekšnieka amata konkursa komisija vienbalsīgi lēma uz otro konkursa kārtu nevirzīt nevienu no 10 pretendentiem, kuri bija pieteikušies pirmajā konkursā.

Pretendentu atlasi veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Pirmās kārtas vērtēšanas prasības un kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtējamā prasība

Vērtējuma kritēriji

Vērtējums

1.

Pilsonība Jābūt Latvijas Republikas pilsonībai

Ir/nav

2.

Latviešu valoda Nepieciešams konstatēt, ka latviešu valoda ir dzimtā valoda vai ka pretendents ir absolvējis izglītības iestādi, kurā mācības notiek latviešu valodā

Ir/nav

3.

1. svešvalodas zināšanas Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka pretendenta svešvalodas zināšanas ir vismaz B līmenī

Ir/nav

4.

2. svešvalodas zināšanas Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka pretendenta svešvalodas zināšanas ir vismaz B līmenī

Ir/nav

5.

Izglītība Pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka tas ir ieguvis augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību un jurista kvalifikāciju

Ir/nav

6.

Darba pieredze Komisija pārliecinās, ka pretendentam ir pieredze vadošā amatā publiskajā pārvaldē vai tiesībaizsardzības jomā

Ir/nav

7.

Vecuma pārbaude Komisija pārliecinās, ka pretendents nav sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu

Ir/nav

8.

Sodāmība, tiesājamība Komisija pārliecinās, ka pretendents nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas) un nav notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, un nav saukts pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, ja persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata

Ir/nav

9.

Pielaide valsts noslēpumam Komisija pārliecinās, ka SAB atzinumā norādīts, ka pretendents atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

Ir/nav

10.

Aizliegta nodarbošanās Komisija pārliecinās, ka pretendents nav un nav bijis ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas organizācijas dalībnieks, kā arī nav un nav bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs

Ir/nav

11.

Nevainojama reputācija Ņemot vērā komisijas rīcībā esošo un pretendenta sniegto informāciju, komisija pārliecinās, vai pretendentam ir nevainojama reputācija, t. i., vai nav konstatējami fakti vai apstākļi, kas liecina, ka pastāv pretendenta ietekmējamības riski, pildot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pienākumus

Ir/nav

 

KNAB priekšnieka amata pretendentu izvērtēšanas komisijas laika grafiks

  • konkursa 1.kārtas pirmā komisijas sēde - 10.aprīlis plkst. 11.00;
  • konkursa 1.kārtas otrā komisijas sēde - 25.maijs plkst. 14.00
  • konkursa 2.kārtas pirmā komisijas sēde - 31.maijs plkst. 08.00

KNAB priekšnieka amata pretendentu atlases komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Komisijas sastāvā ir ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Maizītis un Drošības policijas priekšnieks Normunds Mežviets. Ar padomdevēja tiesībām atlases procesā piedalās trīs KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvaroti pārstāvji - Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu apvienības pārstāve Kitija Bite un Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības pārstāvis Aldis Alliks.

 

Informāciju sagatavoja: 
Lita Juberte-Krūmiņa
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālrunis: 67082919; 28803639
E-pasts: lita.juberte@mk.gov.lv

 

 

 

Dalīties