03.06.2014
Labklājības ministrija

LM informē par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un bezdarbnieku prioritārajiem apmācību virzieniem

Otrdien, 3.jūnijā, valdībā izskatīts Labklājības ministrijas (LM) informatīvais ziņojums, kas atspoguļo darba tirgus situāciju Latvijā 2013.gadā, kā arī sniedz informāciju par 2014.gadā darba tirgū pieprasītajām profesijām un nepieciešamajām prasmēm darbiniekiem.

LM uzsver, ka darba tirgū pieprasījums pašlaik ir profesiju pamatgrupās – speciālisti, vecākie speciālisti un pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kuru pienākumu veikšanai pārsvarā ir nepieciešams augstāks izglītības līmenis nekā vidējā izglītība. Visvairāk bezdarbnieku iepriekš ir bijuši nodarbināti vienkāršās profesijās, kur izglītības līmenim nav noteicoša nozīme, tāpēc nepieciešams veicināt kvalifikācijas celšanu, kā arī jaunu prasmju apgūšanu bezdarbnieku vidū. Papildus jāņem vērā, ka arī vienkāršākās profesijās izvirzītas arvien jaunas prasības, ko nosaka tehnoloģisko procesu attīstība.

Pēc Ekonomikas ministrijas prognozēm, 2014.gadā nodarbināto skaits, salīdzinot ar 2013.gadu, varētu palielināties par aptuveni 2% jeb vidēji 17 tūkstošiem. Tas savukārt palielina darbā iekārtošanās iespējas arī bezdarbniekiem, bet jaunu darba vietu skaits joprojām nav pietiekams salīdzinājumā ar reģistrēto bezdarbnieku skaitu.

Lai veicinātu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinās bezdarbnieku profilēšanu, individuālā darba meklēšanas plāna sagatavošanu katram bezdarbniekam, karjeras konsultācijas, kā arī paplašinās sadarbību ar sociālajiem dienestiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijai.

Tāpat būs organizētas apmācības un pārkvalifikācija, nodrošinātas pagaidu darba iespējas (algotie pagaidu sabiedriskie darbi, subsidētās darba vietas), kā arī piedāvāti pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanas atbalsta pasākumi. Īpaši pasākumi paredzēti arī jauniešiem – bezdarbniekiem, piedāvājot apmācību un pirmā darba pieredzes iespējas.

Bezdarbnieku profesionālajā apmācībā uzsvars likts galvenokārt uz darbaspēka sagatavošanu apstrādes rūpniecībā un būvniecībā, kā arī administrēšanā un pakalpojumos. Nodrošinās arī tādu darba tirgū pieprasītu prasmju apguvi kā valodu prasmes (valsts valoda, angļu valoda u.c.), dažādas datorprasmes, saskarsmes un komunikāciju prasmes, dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas prasmes.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 3.jūnijā, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem.

2013.gadā profesionālās tālākizglītības un pilnveides pasākumos iesaistījās 8 580 bezdarbnieki. Savukārt neformālo apmācību (papildus prasmes – valsts valoda, datorprasmes u.c.) 2013.gadā uzsāka 21 162 bezdarbnieki.

LM informē, ka līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos, kopš 2011.gada arī darba tirgus situācijā vērojamas pozitīvas tendences. Reģistrētais bezdarbs kopš tā augstākā punkta 2010.gada martā, kad tas sasniedza 17,3%, pakāpeniski samazinās un uz 2014.gada 2.jūniju šis rādītājs bija 9,1% jeb 88 tūkstoši reģistrēto bezdarbnieku. Līdz gada beigām reģistrētā bezdarba līmenis varētu samazināties līdz 8%.

 

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,viktorija.buraka@lm.gov.lv

Dalīties