13.07.2015
Valsts kanceleja

LU Open Minded kursu „Argumentācija un kritiskā domāšana” sekmīgi apguvuši 535 dalībnieki!

Noslēdzies Edgara Lapiņa un Mārtiņa Vaivara pasniegtais tiešsaistes lekciju kurss „Argumentācija un kritiskā domāšana”, kas tapa projekta LU Open Minded ietvaros, sadarbojoties Latvijas Universitātei, Nordea bankai un Valsts kancelejai. Eksāmenu kursa noslēgumā sekmīgi nokārtojuši 535 kursa dalībnieki, no kuriem 332 ir Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki. Sirsnīgi sveicam kursa absolventus!

Kurss notika gan klātienē, gan tiešsaistē. Pateicoties Nordea bankas atbalstam, viss lekciju kursa saturs tiešsaistē bija un aizvien ir pieejams ikvienam pilnīgi bez maksas. Kursa ietvaros dalībniekiem bija jānoskatās lekcijas, jāapgūst ieteicamā literatūra, jāveic praktiski vingrinājumi un kursa noslēgumā jānokārto zināšanu pārbaudes eksāmens.

Sešu lekciju kurss „Argumentācija un kritiskā domāšana” sniedz ievadu argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipos. Apskata, kā būvēt spēcīgi pamatotu argumentu, ko nozīmē kritiskā domāšana un kā darbojas zinātniskā metode, un kā šos rīkus izmantot argumentu veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Kursa ietvaros tiek pētīts, kā izvērtēt pierādījumus, ar kuru palīdzību tiek pamatoti apgalvojumi, un kādas ir biežāk izplatītās loģikas kļūdas, kuras iezogas cilvēku argumentos. Uzsvaru likts uz praktiskām, dzīvē pielietojamām prasmēm. Kursa mērķis ir tā dalībniekiem palīdzēt profesionālajā un akadēmiskajā dzīvē.

Kurss pilnā apjoma aizvien pieejams patstāvīgai studēšnai ikvienam LU Open Minded mājas lapā: http://www.openminded.lv/kurss/argumentacija/   

 

Sagatavoja Reinis Tukišs,
projekta LU Open Minded vadītājs,
tel. 29182955

Dalīties