17.09.2013
Valsts kanceleja

Mazinās administratīvo slogu veselības aprūpes jomā

Otrdien, 17.septembrī, Ministru kabinetā skatīs Valsts kancelejas sadarbībā ar Baltic Institute of Social Sciences pētniekiem un Veselības ministriju izstrādāto pasākumu plānu administratīvā sloga mazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes un pakalpojumu jomā.

Baltic Institute of Social Sciences pētniece Oksana Žabko norāda, ka veiktā pētījuma rezultāti, pēc kuriem izstrādāti konkrēti 30 pasākumi situācijas pilnveidošanai, iezīmē trīs fundamentālus reformu laukus. „Pirmkārt, patlaban pastāv ļoti smagnēja sistēma attiecībā uz ārstniecībā izmantoto medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un ieviešanas kārtību. Proti, papīru formalitātes ir nostatītas augstāk par progresīvu ārstniecības risinājumu pārnesi, un rezultātā tiek radīti nevajadzīgi šķēršļi pat akreditētām un atzītām ārstniecības iestādēm, kuras ir jaunu, modernu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas centri Latvijā. Otrkārt, risināma virkne jautājumu saistībā ar prasībām aptieku filiāļu tīkla izveidošanu un kompensējamo medikamentu iegādes kārtību. Kā prioritāte būtu jāizvirza aptieku pieejamība iedzīvotājiem stratēģiski svarīgos punktos. Savukārt medikamentu kontekstā jāievēro samērīgums starp ārstēšanās ilgumu, receptes derīguma termiņu un iespēju medikamentus iegādāties pakāpeniski,” uzsver O.Žabko.

Kā trešo punktu pētniece min nepieciešamību pilnveidot ārstniecības personāla reģistrācijas, sertifikācijas un resertifikācijas procedūras, kas patlaban ir laikietilpīgs un birokrātisks administratīvais slogs. „Reģistrēšanās, sertifikācija un resertifikācija aizņem nesamērīgi daudz ārstniecības personāla laika – tas ir nerentabli un apgrūtinoši. Normatīvais regulējums ir būtiski jāpilnveido,” uzsver Oksana Žabko.

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte uzsver, ka veselības nozares reforma ir viena no valdības prioritātēm. „Reforma veselības aprūpes jomā ir iespēja pierādīt, ka valsts pārvalde ir nobriedusi spert progresīvu soli, ieviešot modernus risinājumus pārskatāmāku un iedzīvotājiem pieejamāku pakalpojumu nodrošināšanai - turklāt ikvienam iedzīvotājam aktuālā jomā,” skaidro E.Upīte.

Plašāk par veiktā pētījuma rezultātiem un pasākumu plānu administratīvā sloga samazināšanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā informēs un atbildes uz mediju jautājumiem otrdien, 17.septembrī, pēc valdības sēdes atklātās daļas (pie Zaļās zāles, 2.stāvs) sniegs Oksana Žabko, Eva Upīte un Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos Daina Mūrmane – Umbraško.
 
Izstrādātais plāns paredz īstenot 30 pasākumus – galvenokārt grozījumu izdarīšanu tiesību aktos, informācijas sniegšanas un izpratnes veicināšanu par normatīvo aktu prasībām, e-veselības, e-receptes sistēmas veicināšanu, procedūru savstarpēju saskaņošanu, kā arī uzraugošo un kontrolējošo institūciju darbības uzlabošanu. Visi plānā paredzētie pasākumi īstenojami atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā izstrādāts ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu 2007.–2013.gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” ietvaros.

SIGNE ZNOTIŅA - ZNOTA
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv

Dalīties