12.08.2014
Ekonomikas ministrija

Mezanīna aizdevumus investīcijām piešķirs līdz 2015.gada beigām

Ministru kabinets šā gada 12.augustā ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta noteikumos par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai, pielāgojot noteikumus jaunajam reģionālā atbalsta regulējumam un tādējādi pagarinot mezanīna aizdevumu investīcijām piešķiršanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar jauno reģionālā atbalsta karti 2014.-2020.gadam lieliem uzņēmumiem ir samazināta atbalsta intensitāte. Proti, turpmāk lielie uzņēmumi vairs nevarēs saņemt mezanīna aizdevumu investīcijām 40 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet atbalsts turpmāk tiks piešķirts 35 % apmērā. Savukārt maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta intensitāte netiek mainīta, un arī turpmāk mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu 40 % apmērā no attiecināmajām izmaksām investīciju projekta realizēšanai.

Ievērojot jaunā reģionālā atbalsta regulējumu, mezanīna aizdevumi investīcijām turpmāk netiek piešķirti enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozarē.

Detalizēti ar grozījumiem mezanīna programmas nosacījumos var iepazīties Ministru Kabineta tīmekļa vietnē: 
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330541&mode=mk&date=2014-08-12.

Mezanīna aizdevumu programma ir viena no ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gada programmām. Mezanīna aizdevums tiek piešķirts papildus kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtajam aizdevumam. Programmas ietvaros ir pieejami gan aizdevumi investīcijām apmērā līdz pat 5 milj. euro, gan arī apgrozāmo līdzekļu aizdevumi apmērā līdz 200 tūkst. euro. Turklāt papildus iespējams saņemt finansiālu atbalstu arī kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksas un ķīlas reģistrācijas maksas segšanai.
 
Mezanīna programmas budžets ir 29,8 milj. euro.

Mezanīna aizdevumus komersanti var saņemt Latvijas Garantiju aģentūrā, papildu informācija par tiem ir pieejama aģentūras mājas lapā: http://www.lga.lv/index.php?id=54.

Papildus informācijai aicinām iepazīties ar sekojošiem videomateriāliem:
1) ”Kas ir mezanīna aizdevums un kā tas var palīdzēt Tavam uzņēmumam?”: http://bit.ly/122M7mV;
2) Video prezentācija par Latvijas Garantiju aģentūras piedāvātajiem atbalsta instrumentiem komersantiem:http://www.youtube.com/watch?v=CkKiW5G6QcQ&feature=c4-overview&list=UUvutkrvJPHyvEhCFwI1YzRA.

 

Elita Rubesa-Voravko
Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193; 
E-pasts: prese@em.gov.lv 
Web: www.em.gov.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Dalīties