Aktualitātes

20.09.2018 Ministru prezidents

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 20. septembrī, Zalcburgā piedalījās neformālajā Eiropadomes sanāksmē. Šīs sanāksmes ietvaros liela uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas skar iekšējo drošību, tostarp vēlēšanu drošību un kiberdrošību.

20.09.2018 Ministru prezidents

Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 19. septembrī, Zalcburgā kopā ar pārējo 27 Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītājiem uzsāka darbu neformālajā Eiropadomē.

18.09.2018 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 18. septembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam. Tas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas paredz īpašus reģionālās politikas atbalsta pasākumus Latgales plānošanas reģionam. Rīcības plāna mērķis ir panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, jaunu darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai.

18.09.2018 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 18. septembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par nolietoto riepu apsaimniekošanu”. Ziņojumā iekļautās turpmākās rīcības paredz dažādus pasākumus, lai risinātu jautājumu attiecībā uz pārstrādes un reģenerācijas jaudu attīstību, kā arī ne mazāk svarīgi ir nodrošināt jau uzkrāto nolietoto riepu apsaimniekošanu. 

18.09.2018 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai nodrošinātu speciālistu piesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībā nozīmīgās profesijās un novērstu speciālistu aizplūšanu no mazāk apmaksātajiem amatiem, Ministru kabinets otrdien, 18. septembrī apstiprināja profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem šogad sāks dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu.

18.09.2018 Veselības ministrija

Otrdien, 18.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts par pārrobežu sadarbību starp Latviju un Lietuvu, kas paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu abu valstu pierobežas teritorijā*.

18.09.2018 Zemkopības ministrija

Otrdien, 18. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus apdrošināšanas polisēm un atbalsta intensitāti.

18.09.2018 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē 18. septembrī valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādātos grozījumus Būvniecības likumā, lai no 2019. gada visa būvniecības procesā nepieciešamā dokumentācija notiktu tikai elektroniski – dokumentācijas iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana notiks Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).

17.09.2018 Valsts kanceleja

Otrdien, 18. septembrī, plkst. 11.30 Preses konferenču zālē (319. telpa) mediju brīfings par Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam. Atbildes uz žurnālistu interesējošajiem jautājumiem sniegs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

15.09.2018 Valsts kanceleja

Valsts kancelejā iesniegti 23 pretendentu pieteikumi atklātam konkursam uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amatu. Pieteikumus bija iespējams iesniegt līdz 14. septembrim.  

Lapas