Aktualitātes

03.02.2015 Ministru prezidents

Šo ceturtdien, 5. februārī pirmo reizi tiks sasaukta 2014. gadā izveidotā Nacionālā attīstības padome, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, rosināt strukturālās reformas valsts pārvaldē un veicināt attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu.

03.02.2015 Zemkopības ministrija

Kopš 2000.gada Latvijā nav mainīts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un tās izstrādājumu kravu eksportam. Tā kā 2010.gadā Eiropas Savienībā tika pārstrādāts Augu veselības režīms, kurā liela uzmanība pievērsta jaunajiem fitosanitārajiem apdraudējumiem, Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 2013.gadā izstrādāja un apstiprināja jaunu pārbaužu veikšanas metodiku, kas nozīmīgi palielina vienai pārbaudei nepieciešamo laiku un resursus.

03.02.2015 Finanšu ministrija

Otrdien, 3. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts un apstiprināts MK noteikumu projekts par muitas noliktavu darbību. Noteikumi būtiski mazinās administratīvo slogu komersantiem, kas ir saņēmuši vai nākotnē saņems atļauju muitas noliktavas darbībai vai vienoto atļauju muitas procedūrai – glabāšanai muitas noliktavā.

03.02.2015 Labklājības ministrija

No 2017.gada 1.janvāra cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, būs iespēja saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jau no dienas, kad viņi būs sasnieguši nepieciešamo pensionēšanās vecumu, informē Labklājības ministrija.

03.02.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 3.februārī Ministru kabinets izdeva noteikumus, kas paātrinās zvanītāja atrašanās vietas datu nodošanu glābšanas dienestiem. Ja iedzīvotājs zvanīs uz numuru "110", "112", "113","114" vai  “115” un glābšanas dienestiem būs nepieciešamība noteikt zvanītāja atrašanās vietu, tad telekomunikāciju operatoram datus par aptuveno personas atrašanos būs jānodod glābšanas dienestiem minūtes laikā.

03.02.2015 Finanšu ministrija

Otrdien, 3. februārī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts informatīvais ziņojums par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas (SM) izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā.

03.02.2015 Zemkopības ministrija

Primārie lauksaimniecības produktu ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti savas darbības finansēšanai aktīvi izmanto banku kredītus un lielus līdzekļus, ko varētu izmantot investīcijām efektivitātes pa

03.02.2015 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) pilnveidos informācijas uzskaiti, apkopojot informāciju par nodrošināto sociālo rehabilitāciju no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un pieaugušajiem. Tādējādi būs iespēja sagatavot precīzāku datu analīzi par vardarbības veicējiem un cietušajiem gan politikas plānošanas vajadzībām, gan starptautiskajām organizācijām.

03.02.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 3. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz Eiropas Savienības (ES) atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanai, tostarp jaunu noieta tirgu apgūšanā, kā arī produkcijas realizācijai tirgū.

03.02.2015 Valsts kanceleja

Sekmīgi noslēdzies divu gadu ilgs mācību posms, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Valsts administrācijas skola piedāvā infografiku par paveikto darbu un tā rezultātiem.

Lapas