Aktualitātes

19.06.2020 Valsts kanceleja

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atlases komisija pieņēmusi lēmumu uz konkursa trešo kārtu izvirzīt 3 pretendentus. Otrās kārtas laikā pretendenti klātienē tikās ar konkursa komisiju un intervijas laikā skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, sniedza atbildes uz komisijas uzdotajiem jautājumiem, kā arī prezentēja savu redzējumu par iestādes attīstību turpmākajos piecos gados.

19.06.2020 Valsts kanceleja

Latvijas Zinātnes padomes direktora atlases komisija pieņēmusi lēmumu uz konkursa otro kārtu izvirzīt pretendentu, kas bija iesniedzis pieteikumu atklātā konkursā. Pirmajā kārtā komisija vērtēja iesniegtos dokumentus un pretendenta atbilstību obligātajām prasībām. 

16.06.2020 Kultūras ministrija

Šodien, 16. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika skatīts un akceptēts kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) rosinājums attīstīt Nacionālās koncertzāles projektu Rīgā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” piederošā teritorijā Elizabetes ielā 2, demontējot bijušo LPSR Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēku, vēlāk Pasaules Tirdzniecības centru.

16.06.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

No 2020. gada 1. septembra vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākā mēnešalga tiek palielināta no 750 eiro līdz 790 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu – to paredz otrdien, 2020.gada 16.jūnijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos.

16.06.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Ministru kabinets šodien, 2020. gada 16. jūnijā, atbalstīja konceptuālo ziņojumu “Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā”. Tas paredz būtiski uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti un ieviest jaunu finansēšanas kārtību, nodrošinot doktorantiem konkurētspējīgu atalgojumu studiju laikā, kā arī noteikt vienotu promocijas kārtību.

16.06.2020 Labklājības ministrija

Kopš 2018. gada 1. aprīļa, kad stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, reģistrēti 104 sociālie uzņēmumi. Ņemot vērā, ka Sociālā uzņēmuma likuma pirmā darbības gada laikā bija reģistrēti 49 uzņēmumi, kuriem tika piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, un otrā gada laikā reģistrēto sociālo uzņēmumu skaits ir dubultojies, ir pamats uzskatīt, ka, turpinoties sociālo uzņēmumu atbalsta mehānismu īstenošanai, sociālo uzņēmumu skaits līdz 2022.gada beigām varētu dubultoties.

16.06.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai paplašinātu un veicinātu nodarbināto pieaugušo iesaisti profesionālās kvalifikācijas pilnveidē un mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes negatīvo ietekmi, Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ietvaros būtiski paplašināti atbalsta nosacījumi nodarbināto iesaistei tālākizglītības programmās.

16.06.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē š.g. 16. jūnijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi "Īpašā atbalsta mehānisma repatriācijas izmaksu segšanas kārtība tūrisma operatoriem", paredzot, ka Latvijā reģistrēti un licencēti tūrisma operatori varēs iesniegt pieteikumus Patērētāju tiesību aizsardzības centrā granta saņemšanai, lai kompensētu Covid-19 izplatības rezultātā radušās tūristu repatriācijas izmaksas.

16.06.2020 Kultūras ministrija

Ministru kabinets šodien, 16. jūnijā, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma piešķirt finansējumu ieguldījumiem kultūras infrastruktūrā, kas vienlaikus ir arī viens no plānotajiem pasākumiem Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas seku pārvarēšanai, jo veicinās ekonomisko aktivitāti.

Lapas