Aktualitātes

23.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena kvotu administrēšanas noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēšanu no piena ražotāja, ja tā piegādes piena kvotas apjoms tiek pārsniegts. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ražotājam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.

23.12.2014 Satiksmes ministrija

Lai mazinātu administratīvo slogu komercpārvadātājiem, kuriem nepieciešams saņemt licenci, licences kartīti vai profesionālās kompetences sertifikātu, pakalpojumu saņemšanai būs paredzēta iespēja pieteikties arī elektroniski.

23.12.2014

Šodien, 23.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi MK noteikumos*, kas ar 2015.gadu paredz palielināt zemākās mēnešalgu likmes ārstniecības personu sešām zemākajām amata kvalifikācijas grupām.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) no 2015.gada pirmā ceturkšņa beigām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu nodrošinās subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cilvēkiem būs nodrošināta iespēja iekļauties darba tirgū.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ieviesīs regulējumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) uzraudzībai, tādējādi nodrošinot pamatu kvalitatīvai Fonda ieviešanas kontroles sistēmai.

23.12.2014 Ekonomikas ministrija

Lai nodrošinātu Eirokodeksa standartu pilnīgu adaptāciju būvniecību regulējošo normatīvo aktu sistēmā un pilnveidotu būvniecības nacionālo standartizācijas sistēmu Latvijā, 2014. gadā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociāciju un Standartizācijas tehnisko komiteju LVS/STK 30  nodrošinājusi 19 Eirokodeksa standartu un standartu koriģējumu tulkošanu latviešu valodā un pārņemšanu nacionālajā standartizācijas sistēmā, kā arī tika izstrādāti 13 Eirokodeksa standartu nacionālie pielikumi.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Valdība vienojās līdz 2017.gadam pagarināt termiņu, līdz kuram pašvaldībām netiek piešķirta mērķdotācija sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, amatalgu paaugstināšanai, informē Labklājības ministrija (LM).

23.12.2014 Veselības ministrija

Šodien, 23.decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgiem vardarbības veicējiem un upuriem, lai cietušie sekmīgi spētu atgūt sociālās funkcionēšanas spējas (strādāt, iekļauties sabiedrībā, aprūpēt sevi).

23.12.2014 Satiksmes ministrija

Valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nolēmusi piešķirt vienu miljonu eiro, lai atbilstoši Pasta likumam pilnībā kompensētu VAS „Latvijas Pasts” (LP) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas 2014. gada pirmajā pusgadā radītos zaudējumus.

Lapas