Aktualitātes

16.12.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdība otrdien, 2014.gada 16.decembrī, izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) iesniegto informatīvo ziņojumu par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā.

16.12.2014 Ministru prezidents

Otrdien, 16.decembrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma Belgradā, tiekoties ar Serbijas premjerministru Aleksandru Vučiču, uzsvēra, ka Latvija novērtē Serbijas apņēmību un paveikto Eiropas Savienības integrācijas reformu procesā un iedrošina turpināt iesākto reformu ceļu.

16.12.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 16.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par 2007. – 2013.gada plānošanas periodā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības (ES)  fondu un citu ES finanšu palīdzības instrumentu ietvaros.

16.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 16. decembrī, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015. gadā. Tāpat valdība atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem 75 579 eiro apmērā programmas īstenošanai.

16.12.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 16.decembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 169 personas, tajā skaitā, 4 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem.

16.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 16. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus aizdevumu piešķiršanas noteikumos maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu. Grozījumi noteikumos izstrādāti, lai arī turpmāk nodrošinātu aizdevumu pieejamību lauksaimniekiem ilgtermiņa investīciju projektu īstenošanai.

16.12.2014 Labklājības ministrija

Valdība otrdien, 16.decembrī, atbalstījusi 8538 eiro pabalsta piešķiršanu Rīgā dzimušo trīnīšu ģimenei. Pabalstu piešķir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

16.12.2014

Šodien, 16. decembrī Ministru kabinets izdarīja grozījumus Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādī, kas ļaus pieņemt un izvērtēt iepriekš par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu sodītas personas, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta, iesniegumu par pedagoga darba veikšanu.  Iesnieguma vērtējums noteiks, vai personas sodāmība nekaitēs izglītojamo interesēm.

16.12.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 16. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts un atbalstīts MK noteikumu projekts par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Noteikumi paredz, ka turpmāk biedrībām un nodibinājumiem, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, ik gadu nebūs atkārtoti jāiesniedz pieteikums atbrīvojumam no NĪN, bet tas tiks piešķirts uz nenoteiktu laiku.

16.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) turpinās sociālās aprūpes pakāpenisku pāreju no institūcijām uz sociālo pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Lapas