Aktualitātes

09.10.2014 Satiksmes ministrija

Ņemot vērā, universālā pasta pakalpojuma (UP) sniegšana 2013.gadā nav radījusi zaudējumus, 2015.gadā pasta komersantiem nebūs jāveic iemaksa pakalpojuma UP tīro  izmaksu kompensācijas fondā.  

09.10.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2021.gadam plāno īstenot dažādus apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, tādējādi aptuveni 85 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju būs iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

09.10.2014 Valsts kanceleja
“Lēmums par finansējumu reģionālajam starpsavienojumam – Polijas-Lietuvas gāzes vadam - un projekta realizāciju ir ārkārtīgi būtisks Latvijai. Šis projekts izbeigs Latvijas enerģētisko atkarību un radīs reālu alternatīvu gāzes piegādēm,” norāda Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
 
08.10.2014 Valsts kanceleja

Trešdien, 8.oktobrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma piedalījās trešajā augsta līmeņa konferencē par nodarbinātību Eiropas Savienībā (ES). 

08.10.2014 Valsts kanceleja

Piektdien, 10.oktobrī, ar publisko lekciju par Latvijas valsts ģerboni un šī simbola nozīmi atklās Atvērto durvju dienu Ministru kabinetā. Lekciju lasīs Latvijas Universitātes (LU) vēstures profesors un Valsts Heraldikas komisijas loceklis Armands Vijups.

08.10.2014 Ārlietu ministrija

7. oktobrī valdība apstiprināja ĀM izstrādāto rīkojuma projektu „Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Demokrātijas fonda, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda „Lifeline” un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras budžetos”.

07.10.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 7. oktobrī, valdība akceptēja Finanšu ministrijas sagatavoto MK rīkojumu par apropriācijas palielināšanu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Tas paredz palielināt apropriāciju 133 500 000 eiro apmērā, tādā veidā nodrošinot ES politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu savlaicīgu īstenošanu.

07.10.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta šā gada 7. oktobra sēdē apstiprināti Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi.

07.10.2014 Satiksmes ministrija

Valsts galvenā autoceļa Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma „Ķekavas apvedceļš” rekonstrukciju plānots īstenot kā publiskās – privātās partnerības projektu.

Lapas