Aktualitātes

23.12.2014 Ministru Kabinets

Šodien, 23.decembrī, notika pēdējā šī gada Ministru kabineta (MK) sēde. Kopumā šogad Ministru kabinets pulcējies uz 72 sēdēm, 20 no tām bija MK ārkārtas sēdes. Sēžu kopējais garums – 191 stunda 45 minūtes.

23.12.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 23. decembrī, gada pēdējā sēdē Ministru kabinets (MK), atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu, nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai. Turpmāk vidusskolas nosaukums būs “Daugavpils tehnikums”. Daugavpils tehnikums būs jau  piecpadsmitais  profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2021.gadam īstenos dažādus apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, tādējādi aptuveni 85 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju būs iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

23.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena kvotu administrēšanas noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēšanu no piena ražotāja, ja tā piegādes piena kvotas apjoms tiek pārsniegts. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ražotājam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.

23.12.2014 Satiksmes ministrija

Lai mazinātu administratīvo slogu komercpārvadātājiem, kuriem nepieciešams saņemt licenci, licences kartīti vai profesionālās kompetences sertifikātu, pakalpojumu saņemšanai būs paredzēta iespēja pieteikties arī elektroniski.

23.12.2014

Šodien, 23.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi MK noteikumos*, kas ar 2015.gadu paredz palielināt zemākās mēnešalgu likmes ārstniecības personu sešām zemākajām amata kvalifikācijas grupām.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) no 2015.gada pirmā ceturkšņa beigām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu nodrošinās subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cilvēkiem būs nodrošināta iespēja iekļauties darba tirgū.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ieviesīs regulējumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) uzraudzībai, tādējādi nodrošinot pamatu kvalitatīvai Fonda ieviešanas kontroles sistēmai.

23.12.2014 Ekonomikas ministrija

Lai nodrošinātu Eirokodeksa standartu pilnīgu adaptāciju būvniecību regulējošo normatīvo aktu sistēmā un pilnveidotu būvniecības nacionālo standartizācijas sistēmu Latvijā, 2014. gadā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociāciju un Standartizācijas tehnisko komiteju LVS/STK 30  nodrošinājusi 19 Eirokodeksa standartu un standartu koriģējumu tulkošanu latviešu valodā un pārņemšanu nacionālajā standartizācijas sistēmā, kā arī tika izstrādāti 13 Eirokodeksa standartu nacionālie pielikumi.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Valdība vienojās līdz 2017.gadam pagarināt termiņu, līdz kuram pašvaldībām netiek piešķirta mērķdotācija sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, amatalgu paaugstināšanai, informē Labklājības ministrija (LM).

Lapas