Aktualitātes

02.09.2014 Labklājības ministrija

Valdība otrdien, 2.septembrī, vienojās no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu līdzekļus 1,9 milj. eiro apmērā, lai 2014.gadā nodrošinātu asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nepieciešams, jo pieaudzis cilvēku ar invaliditāti skaits, kuriem nepieciešami asistenta pakalpojumi, informē Labklājības ministrija (LM).

02.09.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 2.septembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai 711 531 euro, lai segtu izdevumus par ēkas būvkonstrukciju nostiprināšanu, būvgružu un lietisko pierādījumu pārvietošanu, kā arī videonovērošanas aparatūras uzstādīšanu un tās darbības nodrošināšanu Zolitūdes traģēdijas vietā Priedaines ielā 20, Rīgā.

02.09.2014 Labklājības ministrija

Valdība otrdien, 2.septembrī, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam plānu. Tajā ir virkne aktivitāšu, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

02.09.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Šodien, 2.septembrī, Ministru kabinets apstiprināja finansējuma piešķiršanu 18 962 eiro apmērā, lai likvidētu dzīvojamā ēkā notikušās gāzes eksplozijas sekas Liepājā un 39 773 eiro ilgstošu lietusgāžu laikā radīto postījumu novēršanai Alūksnes un Rēzeknes novados.

02.09.2014 Satiksmes ministrija

Lai esošajos ekonomiskajos apstākļos saglabātu kravas autopārvadātāju konkurētspēju, kravas automašīnām, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, kā arī piekabēm un puspiekabēm ar pilnu masu virs 10 tonnām paredzēts piemērot atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

02.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai novērstu vairākas problēmas pārtikas aprites uzraudzībā, otrdien, 2.septembrī, valdība apstiprināja virkni grozījumu Pārtikas aprites uzraudzības likumā.

02.09.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien, 2.septembrī, apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, nodrošinot piemaksas par profesionālās darbības kvalitāti profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem.

02.09.2014 Veselības ministrija

Šodien, 2.septembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz pārdalīt līdzekļus no Zāļu valsts aģentūras ienākumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un novirzīt tos veselības aprūpes nozares vajadzībām par kopējo summu 613 tūkstošu eiro apmērā.

02.09.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 2.septembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai 173 890 euro, lai segtu izdevumus par Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Rucavas muitas punkts” un „Grenctāles robežkontroles punkts” sastāvā esošo būvju demontāžu. 

02.09.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 2. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja MK noteikumu grozījumus, kas  paredz, ka turpmāk informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – maksājumu kontiem būs jāsniedz arī elektroniskās naudas iestādēm.

Lapas