Aktualitātes

25.11.2014 Zemkopības ministrija

Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir ļoti bīstama augļkoku slimība, kas var izpostīt līdz pat 80% no augļu dārza stādījuma. Inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas, korintes, eriobotrijas un ugunsērkšķi, kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai nozīmīgas augu sugas.

25.11.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts MK noteikumu projekts par Revīzijas iestādes (RI) funkciju nodrošināšanas kārtību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, kas paredz pastiprināt kontroli pār atbilstošu ES finansējuma izlietojumu izvirzītajiem mērķiem.

25.11.2014 Labklājības ministrija

Palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonda) turpmāk varēs saņemt par trūcīgām atzītās ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, un krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

25.11.2014 Veselības ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi zāļu reklamēšanas kārtībā.*

25.11.2014 Satiksmes ministrija

25.novembrī, Ministru kabinets iecēla Satiksmes ministrijas valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu par Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos vadītāja vietnieku.

25.11.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais MK rīkojuma projekts  „Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs”. Ministru kabineta Diploms un naudas balvas piešķirtas 2014. gada starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas olimpiādes uzvarētājiem un viņu pedagogiem.

25.11.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 25. novembrī, Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014. gada 30. septembrim.

25.11.2014 Veselības ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas (VM) izstrādātie rīkojuma projekti, kas paredz sešu valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību – slimnīcu - 2013.gadā gūto peļņu neizmaksāt dividendēs, bet novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai, kas veidojušies saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem.

25.11.2014 Satiksmes ministrija

25.novembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts priekšlikums par Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvju rotāciju Rīgas un Ventspils brīvostu valdēs.

25.11.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 25. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam. Izmaiņas noteikumos nosaka prasības komposta sagatavošanai no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. Šādu kompostu var laist tirgū un izmantot kā organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju.

Lapas