Aktualitātes

21.10.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdienas, 21.oktobra, valdības sēdē tika apstiprināta Latvijas pozīcija Eiropadomei, kas norisināsies 2014.gada 23. un 24.oktobrī un kuras ietvaros plānots pieņemt nozīmīgus lēmumus par Klimata un enerģētikas politikas satvaru (turpmāk – klimata satvars) laika posmam no 2020.gada līdz 2030.gadam, tai skaitā, nosakot Eiropas Savienības dalībvalstīm kopīgi sasniedzamos mērķus klimata pārmaiņu mazināšanas un enerģētikas jomā.

21.10.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 21.oktobrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 161 personas, tajā skaitā, 5 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem.

21.10.2014 Ekonomikas ministrija

Šā gada 21. oktobra Ministru kabinetā sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas ierosinājums veikt grozījumus atbalsta  programmā „Augstas pievienotās vērtības investīciju”, būtiski palielinot avansa apjomu komersantiem jaunu ražošanas iekārtu iegādei.

21.10.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 21.oktobrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai 64 567 euro (Valsts policijai (VP) 9 910 euro un Valsts robežsardzei (VRS) 54 657 euro).

21.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 21.oktobrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu Siguldas sporta kompleksa projekta, Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta un Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta finansējuma pārcelt uz nākamā gada budžetu.

21.10.2014 Ekonomikas ministrija

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, Ministru kabinets šā gada 21. oktobra sēdē noteica pašvaldības nodevas par būvatļaujas izsniegšanu maksāšanas kārtību atbilstoši jaunajam būvniecības regulējumam.

21.10.2014 Ārlietu ministrija

21. oktobrī valdība vienojās par papildu humānās kravas nosūtīšanu uz Ukrainu. Latvija turpina sniegt Ukrainai humāno palīdzību, ņemot vērā tās humanitāro situāciju. Saskaņā ar Ukrainas izteikto palīdzības lūgumu Latvija no valsts materiālajām rezervēm ir sagatavojusi palīdzības kravu Ukrainai ar deviņiem strāvas ģeneratoriem – četrām elektrostacijām un piecām dīzeļelektrostacijām.

21.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai turpinātu atbalstīt un veicinātu darba devēju aktīvāku iesaisti izglītības piedāvājuma veidošanā un uzņēmēju interesi nodrošināt prakses vietas profesionālas izglītības audzēkņiem, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotā darba grupa piedāvā priekšlikumus iespējamiem atvieglojumiem komersantiem par jauniešu nodarbināšanu.

21.10.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 21.oktobrī, valdības sēdē tika atbalstīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) virzītā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam (turpmāk – programma). Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmas īstenošanai ir paredzēts 35 miljonu eiro apmērā.

21.10.2014 Ārlietu ministrija

21. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Ārlietu ministrijas virzīto rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pasākumiem cīņai pret Ebolas vīrusu.

Lapas