Aktualitātes

19.08.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šajā un nākamajā gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īstenos pasākumus zinātnisko institūciju iniciēto strukturālo reformu atbalstam, kuriem plānotais finansējums ir 9 miljoni eiro no Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļiem. Ministrijas īstenoto pasākumu uzdevums ir atbalstīt uz rezultātiem orientētu un labas pārvaldības principiem atbilstošu zinātnisko institūciju pārvaldību, kā arī zinātnes resursu konsolidāciju saskaņā ar zinātnes starptautiskā izvērtējuma rekomendācijām.

19.08.2014 Veselības ministrija

Šodien, 19.augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka Latvijā kontrolējamās narkotiskās un psihotropās vielas*.

19.08.2014 Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un Ministru kabinets (MK) šā gada 19.augusta sēdē apstiprinājis virkni MK noteikumu projektu būvniecības jomā, tostarp vispārīgos būvnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai ar 1.oktobri varētu veiksmīgi stāties spēkā jaunais Būvniecības likums.

19.08.2014 Ārlietu ministrija

Šodien, 19. augustā, Ministru kabinetā tika skatīts informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu.

19.08.2014 Kultūras ministrija

Šodien, 19. augustā, Ministru kabineta sēdē tika pieņemts Kultūras ministrijas (KM) iesniegtais rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ko KM sagatavojusi sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kultūras institūciju izmantoto ēku tehniskā stāvokļa defektu novēršanai un neatliekamu pasākumu veikšanai.

19.08.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 19. augustā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 125 personas, tajā skaitā, 8 nepilngadīgas personas, kas naturalizējušās kopā ar vecākiem.

19.08.2014 Labklājības ministrija

Valdība otrdien, 19.augustā, vienojās no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Labklājības ministrijai (LM) piešķirt 125 171 eiro, lai nodrošinātu valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Vidzeme” filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas tehniskā projekta izstrādi un rekonstrukcijas uzsākšanu.

19.08.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien, 19.augustā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka vienotu kārtību konkursa rīkošanai valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei. Jaunie noteikumi nodrošinās pārskatāmu un objektīvu pretendentu atlasi.

19.08.2014 Satiksmes ministrija

Turpmāk gājējiem un velosipēdu vadītājiem diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām būs jālieto apģērbs (veste) ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

19.08.2014 Zemkopības ministrija

Lai nodrošinātu atbalstu pārtikas ražotājiem, kurus skāris eksporta embargo, un saimniecībām, kuras netieši ietekmētas, otrdien, 19.augustā, valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā".

Lapas