Aktualitātes

26.11.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība 2014. gada 25. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izstrādāto noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"". Aktivitātes mērķis ir veidot zinātniskās institūcijas ar augstu zinātnisko kapacitāti, kas nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju intensīvu iesaisti starptautiskajā zinātniskajā apritē.

26.11.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 82 380 euro speciālo līdzekļu un ekipējuma iegādei Valsts robežsardzes un Valsts policijas vajadzībām.

26.11.2014 Valsts kanceleja

Pirmdien, 1.decembrī notiks Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji pārrunās aktuālos jautājumus par valdības budžetu 2015.gadam.

25.11.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 25. novembra sēdē apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurā iekļautos pasākumus plānots īstenot līdz šā gada beigām un 2015. gadā uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā, jaunā būvniecības procesa ietvaros, nekustamā īpašuma reģistrācijā, grāmatvedības un nodokļu jomā, e-pakalpojumu jomā, investoru aizsardzībā un līgumsaistību izpildē.

25.11.2014 Zemkopības ministrija

Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir ļoti bīstama augļkoku slimība, kas var izpostīt līdz pat 80% no augļu dārza stādījuma. Inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas, korintes, eriobotrijas un ugunsērkšķi, kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai nozīmīgas augu sugas.

25.11.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts MK noteikumu projekts par Revīzijas iestādes (RI) funkciju nodrošināšanas kārtību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, kas paredz pastiprināt kontroli pār atbilstošu ES finansējuma izlietojumu izvirzītajiem mērķiem.

25.11.2014 Labklājības ministrija

Palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonda) turpmāk varēs saņemt par trūcīgām atzītās ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, un krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

25.11.2014 Veselības ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi zāļu reklamēšanas kārtībā.*

25.11.2014 Satiksmes ministrija

25.novembrī, Ministru kabinets iecēla Satiksmes ministrijas valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu par Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos vadītāja vietnieku.

25.11.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais MK rīkojuma projekts  „Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs”. Ministru kabineta Diploms un naudas balvas piešķirtas 2014. gada starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas olimpiādes uzvarētājiem un viņu pedagogiem.

Lapas