Aktualitātes

26.08.2014 Veselības ministrija

Šodien, 26.augustā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts rīkojuma projekts, kas paredz atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) slēgt līgumu uz septiņiem gadiem par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un to vadītāju pakalpojumu nodrošināšanu.

26.08.2014 Tieslietu ministrija

Šodien Ministru kabinets (MK) skatīja un pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas (TM) izstrādāto informatīvo ziņojumu „Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma samazināšanai”. Informatīvais ziņojums ir izstrādāts ar mērķi rast priekšlikumus normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai.

26.08.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 26.augustā, Ministru kabinets (MK) izskatīja un konceptuāli atbalstīja Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu, virzot to jauno politikas iniciatīvu izskatīšanai, "Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai", kurā izklāstīta informācija par pašreizējo situāciju Iekšlietu ministrijas valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, uzturēšanas, apsaimniekošanas un uzskaites nodrošināšanas jomā un šīs funkcijas nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru 2015.gadā un turpmākajiem gadiem.

26.08.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 26. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pilnveidotu kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot nozares attīstību kopumā.

26.08.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 26. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja MK noteikumu grozījumus, kas  paredz, ka turpmāk valsts amatpersonām, iesniedzot valsts amatpersonas deklarāciju, gūtos ienākumus būs jāuzskaita detalizētāk, izdalot atsevišķus ienākumu veidus.

26.08.2014 Satiksmes ministrija

Lai daļēji segtu VAS „Latvijas Pasts” (LP) zaudējumus, kas radušies, veicot abonētās preses piegādes visā valsts teritorijā 2013.gadā, šim mērķim tiks pārdalīti 1.06 miljoni eiro, ko LP ietaupījis eiro ieviešanas pasākumu ietvaros.

26.08.2014 Ekonomikas ministrija

2014. gada 1. oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums. Turpinot darbu pie citu normatīvo aktu izstrādes, kas izriet no jaunā Būvniecības likuma, Ministru kabineta šā gada 26. augusta sēdē tika apstiprināta Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība.

26.08.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien, 26.augustā, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas un Datorikas fakultātes izpilddirektoram Visvaldim Neimanim par ieguldījumu studentu izglītošanā un audzināšanā, kā arī par organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanā un aktīvu darbību Latvijas Universitātes Senātā un fakultātes domē.

26.08.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu. Tādējādi šiem cilvēkiem uzlabosies iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un patstāvīgi aprūpēt bērnus. 

26.08.2014 Veselības ministrija

Šodien, 26.augustā, Ministru kabineta sēdē atbalstīta papildu finansējuma – 5,5 miljonu eiro apmērā - piešķiršana veselības aprūpes vajadzībām.

Lapas