Aktualitātes

21.08.2014 Labklājības ministrija

Iekļaujošs, līdzsvarots darba tirgus, kā arī nodarbinātību sekmējošas vides veidošana – šie ir galvenie trīs uzdevumi, kuru virzienā plānots īstenot iekļaujošas nodarbinātības politiku laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam, skaidro Labklājības ministrija (LM).

20.08.2014

Trešdien, 20.augustā, izglītības un zinātnes ministre, profesore Dr.habil.philol. Ina Druviete Valsts Drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas pirmajā darba sēdē saskaņos komisijas iesniegto reglamentu. Līdz ar to tiks oficiāli uzsākts valdības VDK izpētes komisijas darbs.

19.08.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Profesionālās izglītības prestiža celšanai un pieejamības veicināšanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi vairākus nozīmīgus dokumentus, kuri turpmāk veicinās  profesionālās izglītības konkurētspēju.

19.08.2014 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Atceroties Baltijas ceļa akciju un sagaidot tās 25. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Valsts kanceleja aicina ikvienu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā iestāties virtuālajā cilvēku ķēdē, lai vēlreiz apliecinātu triju Baltijas valstu tautu spēju mobilizēties un būt vienotiem ceļā uz kopīgiem mērķiem.

19.08.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šajā un nākamajā gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īstenos pasākumus zinātnisko institūciju iniciēto strukturālo reformu atbalstam, kuriem plānotais finansējums ir 9 miljoni eiro no Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļiem. Ministrijas īstenoto pasākumu uzdevums ir atbalstīt uz rezultātiem orientētu un labas pārvaldības principiem atbilstošu zinātnisko institūciju pārvaldību, kā arī zinātnes resursu konsolidāciju saskaņā ar zinātnes starptautiskā izvērtējuma rekomendācijām.

19.08.2014 Veselības ministrija

Šodien, 19.augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka Latvijā kontrolējamās narkotiskās un psihotropās vielas*.

19.08.2014 Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un Ministru kabinets (MK) šā gada 19.augusta sēdē apstiprinājis virkni MK noteikumu projektu būvniecības jomā, tostarp vispārīgos būvnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai ar 1.oktobri varētu veiksmīgi stāties spēkā jaunais Būvniecības likums.

19.08.2014 Ārlietu ministrija

Šodien, 19. augustā, Ministru kabinetā tika skatīts informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu.

19.08.2014 Kultūras ministrija

Šodien, 19. augustā, Ministru kabineta sēdē tika pieņemts Kultūras ministrijas (KM) iesniegtais rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ko KM sagatavojusi sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kultūras institūciju izmantoto ēku tehniskā stāvokļa defektu novēršanai un neatliekamu pasākumu veikšanai.

19.08.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 19. augustā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 125 personas, tajā skaitā, 8 nepilngadīgas personas, kas naturalizējušās kopā ar vecākiem.

Lapas