Aktualitātes

27.11.2014 Zemkopības ministrija

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 27.novembrī, izsludināts noteikumu projekts, kas pēc apstiprināšanas valdībā noteiks, kādai informācijai jābūt norādītai, pārdodot nefasētu pārtiku. Noteikumi skars tirgotājus, kuri gala patērētājam vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā pārdod pārtiku bez iepakojuma vai ko tirdzniecības vietā iepako pēc patērētāja lūguma, vai ko piegādā tiešajai pārdošanai. Noteikumu projektā noteiktās prasības neattieksies uz pārtiku, ko tirdzniecības vietā patērētājs pats ievieto jebkura veida iepakojumā vai iesaiņojumā.

26.11.2014 Valsts kanceleja

Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) memoranda padomes pārstāvji trešdien, 26.novembrī iepazinās ar biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izstrādāto pētījumu par cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanu kopienu līmenī.

26.11.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Otrdien, 25. novembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu Valmieras Profesionālajai vidusskolai, tādējādi turpinot uzsākto profesionālās izglītības sistēmas sakārtošanu. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atzinusi, ka iestāde atbilst kompetences centra statusa ieguvei, jo ir izpildīti gan nepieciešamie kritēriji attiecībā uz nepieciešamo audzēkņu skaitu, mācību sasniegumiem un sadarbību ar darba devējiem, gan arī citi kritēriji. Turpmāk vidusskolas nosaukums būs “Valmieras tehnikums”.

26.11.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība 2014. gada 25. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izstrādāto noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"". Aktivitātes mērķis ir veidot zinātniskās institūcijas ar augstu zinātnisko kapacitāti, kas nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju intensīvu iesaisti starptautiskajā zinātniskajā apritē.

26.11.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 82 380 euro speciālo līdzekļu un ekipējuma iegādei Valsts robežsardzes un Valsts policijas vajadzībām.

26.11.2014 Valsts kanceleja

Pirmdien, 1.decembrī notiks Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji pārrunās aktuālos jautājumus par valdības budžetu 2015.gadam.

25.11.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 25. novembra sēdē apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurā iekļautos pasākumus plānots īstenot līdz šā gada beigām un 2015. gadā uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā, jaunā būvniecības procesa ietvaros, nekustamā īpašuma reģistrācijā, grāmatvedības un nodokļu jomā, e-pakalpojumu jomā, investoru aizsardzībā un līgumsaistību izpildē.

25.11.2014 Zemkopības ministrija

Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir ļoti bīstama augļkoku slimība, kas var izpostīt līdz pat 80% no augļu dārza stādījuma. Inficēties var ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlādži, klintenes, cidonijas, krūmcidonijas, korintes, eriobotrijas un ugunsērkšķi, kas pārsvarā ir Latvijas augļkopībai nozīmīgas augu sugas.

25.11.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts MK noteikumu projekts par Revīzijas iestādes (RI) funkciju nodrošināšanas kārtību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, kas paredz pastiprināt kontroli pār atbilstošu ES finansējuma izlietojumu izvirzītajiem mērķiem.

25.11.2014 Labklājības ministrija

Palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonda) turpmāk varēs saņemt par trūcīgām atzītās ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, un krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

Lapas