Aktualitātes

14.10.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 14. oktobrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts Latvijas vispārējās valdības budžeta plāns 2015. gadam, kurā norādīti galvenie nākamā gada budžeta rādītāji.

14.10.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) plāno sākt veidot atbalsta sistēmu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi radot iespējas šādu uzņēmumu izveidei un attīstībai Latvijā. Piedāvāto pieeju LM vispirms ieviesīs izmēģinājumprojekta veidā.

14.10.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta šā gada 14. oktobra sēdē apstiprināti Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumi un Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu, kā arī Autoceļu un ielu būvnoteikumi.

14.10.2014 Zemkopības ministrija

Jaunie noteikumi, ko otrdien, 14.oktobrī, apstiprināja valdība, maina pašreizējās Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nosaukumu, kā arī nozīmīgi palielina sabiedrības iespējas iesaistīties dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā.

14.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien, 14.oktobrī, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Transporta un mašīnzinību fakultātes dekānam inženierzinātņu doktoram Ērikam Geriņam par ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā mehānikas, mašīnzinību un transporta jomā, kā arī valsts tautsaimniecības attīstības un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā.

14.10.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 14. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja aktualizēto Valsts civilās aizsardzības plānu, lai nodrošinātu koordinētu katastrofu pārvaldīšanu.

14.10.2014 Zemkopības ministrija

Lai ES teritorijā neieviestos jauni augiem kaitīgie organismi, valdība otrdien, 14.oktobrī, akceptēja grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi”. Grozījumi papildina noteikumus ar diviem jauniem augu karantīnas organismiem: Agrilus anxius Gory un Anthonomus eugenii Cano.

14.10.2014 Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrija (SM) izstrādājusi prasības, lai paaugstinātu valsts autoceļu būvprojektu kvalitāti un nodrošinātu vienotu, autoceļu noslogojumam atbilstošu materiālu un konstrukciju būvniecības metožu izmantošanu.

14.10.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 14. oktobrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", kas paredz piešķirt Valsts policijai 157 444 euro, lai segtu izdevumus par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudēm.

14.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 14. oktobrī, valdībā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumos Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētos valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras modernizēšanas projektus.

Lapas