Aktualitātes

25.11.2014 Veselības ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi zāļu reklamēšanas kārtībā.*

25.11.2014 Satiksmes ministrija

25.novembrī, Ministru kabinets iecēla Satiksmes ministrijas valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu par Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos vadītāja vietnieku.

25.11.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais MK rīkojuma projekts  „Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs”. Ministru kabineta Diploms un naudas balvas piešķirtas 2014. gada starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas olimpiādes uzvarētājiem un viņu pedagogiem.

25.11.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 25. novembrī, Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014. gada 30. septembrim.

25.11.2014 Veselības ministrija

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas (VM) izstrādātie rīkojuma projekti, kas paredz sešu valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību – slimnīcu - 2013.gadā gūto peļņu neizmaksāt dividendēs, bet novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai, kas veidojušies saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem.

25.11.2014 Satiksmes ministrija

25.novembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts priekšlikums par Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvju rotāciju Rīgas un Ventspils brīvostu valdēs.

25.11.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 25. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam. Izmaiņas noteikumos nosaka prasības komposta sagatavošanai no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. Šādu kompostu var laist tirgū un izmantot kā organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju.

25.11.2014 Zemkopības ministrija

Cūkkopība 2014.gadā cietusi lielus finansiālus un dzīvnieku ģenētiskā potenciāla zaudējumus, ko ir izraisījis Latvijā uzliesmojušais Klasiskais un Āfrikas cūku mēris, kā arī Krievijas noteiktais preču importa aizliegums. Ja 2014.gada 1.oktobrī pārraudzības ganāmpulkos kopumā bija 26 291 vaislas sivēnmāte, tad jau 1.novembrī vaislas sivēnmāšu kopējais skaits bija samazinājies līdz 25 574 dzīvniekiem.

22.11.2014 Iekšlietu ministrija

Sestdien, 22.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Iekšējās drošības biroja likums”, kas paredz izveidot Iekšlietu ministra pārraudzībā esošu Iekšējās drošības biroju. Likumprojekts nosaka biroja tiesisko statusu, uzdevumus un amatpersonu kompetenci. Paredzēts, ka Iekšējās drošības birojs savu darbību sāks 2015.gada 1.novembrī.

22.11.2014 Finanšu ministrija

Izvērtējot plānotos valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus, kā arī ņemot vērā līdzšinējos Ministru kabineta lēmumus, nākamā gada valsts budžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2014. gadu palielināsies par teju 240 miljoniem eiro.

Lapas