Aktualitātes

07.11.2019 Ministru prezidents

Ceturtdien, 7. novembrī, notika 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem rīcības komitejas sēde, kuras laikā Latvijas Hokeja federācijas pārstāvji informēja par to, kā norit gatavošanās čempionātam. Savukārt Kultūras un sporta centra “Daugavas stadions” pārstāvji uzstājās ar ziņojumu par hokeja treniņu halles būvniecību.

05.11.2019 Zemkopības ministrija

Šodien, 5. novembrī, valdība apstiprinājusi Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieka Ģirta Krūmiņa pārcelšanu LAD direktora amatā no 2019. gada 7. novembra.

05.11.2019

Ministru kabinets š.g. 5. novembra sēdē atbalstīja grozījumus Energoefektivitātes likumā (turpmāk likumprojekts), precizējot normas par obligāto energoauditu veikšanu vai sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem (ikgadējais (kalendārā gada) elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh), kā arī energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgajām pusēm un elektroenerģijas, gāzes un siltumenerģijas tirgotājiem. Likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai un pieņemšanai Saeimā.

05.11.2019 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets šā gada 5. novembra sēdē lēma piešķirt 90 000 eiro jaunuzņēmumu ekosistēmas veicināšanas aktivitāšu īstenošanai ar nevalstisko organizāciju starpniecību, t.sk., stiprinot nevalstiskā sektora lomu un veicinot tā pienesumu jaunuzņēmumu ekosistēmai Latvijā kopumā. 

05.11.2019 Veselības ministrija

Šodien, 5. novembrī, valdībā lēma veselības nozarei no citām programmām pārdalīt 5,2 miljonus eiro, savukārt 3,67 miljonus eiro pārdalīs esošā nozares finansējuma ietvaros. Rezultātā papildu finansējumu varēs novirzīt, lai vēl šogad uzlabotu pieejamību rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem, kompensējamajiem medikamentiem, insulīna sūkņu iegādei bērniem, kā arī rezidentu apmācībai saistībā ar rezidentu skaita pieaugumu, un citām programmām, kas uzlabos ārstniecības pakalpojumu pieejamību.

05.11.2019 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 5. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, lai nodrošinātu finansējumu apdrošināšanas prēmiju izdevumu daļējai segšanai līdz 2020. gada beigām.

05.11.2019 Ekonomikas ministrija

Šā gada 5. novembra Ministru kabineta sēdē apstiprināti ES fondu programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumi. Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos komersantiem būs pieejami 11,67 miljoni eiro Kohēzijas fonda finansējuma. Plānots, ka jaunā atlases kārta tiks izsludināta šā gada beigās (provizoriski mēneša laikā pēc MK noteikumu publicēšanas www.likumi.lv).

05.11.2019 Kultūras ministrija

Ministru kabinets šodien, 5. novembrī, lēma par apropriācijas pārdali – finansējuma pārdali starp ministrijām u.c. centrālajām valsts iestādēm - lai būtu iespējams veikt profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” profesionālās kultūrizglītības ēkas Alejas ielā 18/20, Liepājā 1.kārtas būvdarbus, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM), Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM), Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) un Rīgas Kino muzeja (RKM) krājuma daļas pārcelšanu uz jaunuzcelto Muzeju krātuvi Rīgā, Pulka ielā 8, kā arī organizēt starptautisku romu kultūras festivālu „ROMA WORLD 2019”.

05.11.2019 Valsts kanceleja

Valsts kancelejā saņemti 10 pieteikumi atklātā konkursā uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka amata konkursu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 4. novembris.  

04.11.2019 Valsts kanceleja

Par mediju iespējām Ministru kabinetā 5.novembrī:

Lapas