Aktualitātes

30.10.2019

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šodien, 30. oktobrī, uzrunājot Saeimu debatēs par 2020. gada budžeta likumprojekta izskatīšanu 1. lasījumā, uzsvēra, ka 2020. gada budžetā valdība ir pārdalījusi papildu finansējumu vairāk nekā 150 miljonu eiro apjomā, ievērojot visas sabiedrības intereses un nodrošinot, ka visās nozarēs būs pieaugums.

29.10.2019 Valsts kanceleja

Ministru kabinets otrdien, 29. oktobrī, izskatot Finanšu ministrijas pusgada ziņojumu par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju aktualitātēm, diskutēja par nākamo ES daudzgadu budžetu.

29.10.2019 Veselības ministrija

Šodien, 29.oktobrī, valdībā, izskatot informatīvo ziņojumu par finansējuma pārdali*, ieplānots vēl šogad veselības nozarei no citām programmām pārdalīt 5,2 miljonus eiro, savukārt 3,67 miljonus eiro pārdalītu esošā nozares finansējuma ietvaros. Rezultātā papildu finansējumu varēs novirzīt, lai vēl šogad uzlabotu pieejamību rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem, kompensējamajiem medikamentiem, insulīna sūkņu iegādei bērniem, kā arī rezidentu apmācībai saistībā ar rezidentu skaita pieaugumu, un citām programmām, kas uzlabos ārstniecības pakalpojumu pieejamību.

29.10.2019 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 29. oktobra sēdē pieņēma lēmumu, ka Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes struktūrvienība – Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK (LV PEAK) pārstāvēs Latvijas Republiku Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā. Papildu valsts budžeta finansējums Latvijas dalībai minētajā tīklā LV PEAK nav nepieciešams.

29.10.2019 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta š.g. 29. oktobra sēdē apstiprināti grozījumi ES fondu atbalsta programmā “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”, par diviem gadiem pagarinot projektu ieviešanas termiņu nodarbināto prasmju pilnveidei.

29.10.2019 Tieslietu ministrija

Otrdien, 29. oktobrī,  Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Tiesnešu izdienas pensijas likumā, tādējādi nodrošinot samērīguma un vienlīdzības principu tiesneša izdienas stāža aprēķināšanā.

29.10.2019 Veselības ministrija

Lai paplašinātu māsu kompetenci un nodrošinātu lielākas darba iespējas, plānots mainīt izglītības sistēmu māsas kvalifikācijas iegūšanai. Paredzot pilna laika klātienes studijas, tai skaitā iekļaujot pilnvērtīgu praksi, mērķis ir nodrošināt, ka māsa varēs patstāvīgāk veikt pacienta visaptverošu aprūpi. To paredz šodien, 29.oktobrī, Ministru kabinetā izskatītais konceptuālais ziņojums par māsu profesijas turpmāko attīstību.

29.10.2019 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 29. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”.

29.10.2019 Satiksmes ministrija

Otrdien 29. oktobrī, valdība atbalstīja samazināt nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi pasažieru vilciena konduktoriem, ko paredz Satiksmes ministrijas (SM) rosinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi.

29.10.2019 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē š.g. 29. oktobrī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”, lai pilnveidotu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzraudzības funkciju un nodrošinātu, ka, sniedzot patērētāju kreditēšanas pakalpojumu, tiek novērsta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kā arī terorisma un proliferācijas finansēšana.

Lapas