10.04.2018
Finanšu ministrija

MK apstiprina valsts budžeta bāzes izdevumu apmēru turpmākajiem trim gadiem

Otrdien, 10. aprīlī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu.

2019. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi ir aprēķināti 6733 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar Ietvara likumā 2019. gadam noteikto izdevumi ir palielināti par 75,5 miljoniem eiro, tai skaitā pamatfunkcijām tie ir palielināti par 57,8 miljoniem eiro, un ES fondu finansēto projektu īstenošanai izdevumi ir palielināti 17,6 miljonu eiro apmērā.

2020. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi ir aprēķināti 7037 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar Ietvara likumā 2020. gadam noteikto izdevumi palielināti 49,9 miljonu eiro apmērā, tai skaitā pamatfunkcijām palielināti 54,9 miljonu eiro apmērā, un ES fondu finansēto projektu īstenošanai samazināti par 5 miljoniem eiro.

2021. gadam valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi ir aprēķināti 6873,5 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2020. gada ietvaru izdevumi samazināti par 113,6 miljoniem eiro, tai skaitā pamatfunkcijām izdevumi ir palielināti par 7,5 miljoniem eiro, un ES fondu finansēto projektu īstenošanai izdevumi samazināti 121,1 miljona eiro apmērā.

Valsts pamatbudžeta bāze, kas nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī, 2019. un 2020. gadam tiek aprēķināta, pamatojoties uz likumā noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu ministrijai attiecīgajam gadam, aprēķinos ievērojot pārmantojamības principu. 2021. gadam tā tiek aprēķināta, pamatojoties uz 2020. gadam ministrijai apstiprināto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu, kā arī ņemot vērā izmaiņas.

Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumos izmaiņas attiecībā pret 2018.-2020. gada Ietvara likumu nav veiktas. Izdevumi 2019. gadam noteikti 2855,2 miljonu eiro apmērā, 2020. gadam – 3032,8 miljonu eiro apmērā un 2021. gadam – 3032,8 miljonu eiro apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Grīnvalde
Finanšu ministrija
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tel.: 67083938
E-pasts: lelde.grinvalde@fm.gov.lv

Dalīties