01.10.2019
Satiksmes ministrija

MK atbalsta nolīgumu starp Latviju un Kosovu par autotransporta pārvadājumiem

1.oktobrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu starp Latvijas Republiku un Kosovas Republiku.

Nolīguma noslēgšana ļaus Latvijas autopārvadātājiem uzsākt pārvadājumus uz Kosovu. Latvijas starptautiskie autopārvadātāji ir veiksmīgi integrējušies starptautisko autopārvadājumu tirgū un ir ieinteresēti tālāk attīstīt un paplašināt šos pārvadājumus. Nolīgums paredz, ka tranzīta kravu pārvadājumi ir liberalizēti, proti, tie tiek veikti bez atļaujām. Jānorāda, ka divpusējiem kravu pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nepieciešamas atļaujas.

2019.gada sākumā pēc Kosovas puses ierosinājuma Latvijas puse izstrādāja nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu un nosūtīja to Kosovas pusei saskaņošanai. Darbs pie nolīguma projekta turpinājās līdz šī gada aprīlim, kad Rīgā, Latvijas-Kosovas ekspertu sanāksmē tika parafēts nolīguma projekts.

Līdzīgi nolīgumi par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu Latvijai jau ir noslēgti ar 47 valstīm.

Starptautisko kravu autopārvadājumu attīstība ļaus nostiprināt un paplašināt tirdznieciskos sakarus un preču apmaiņu starp abām valstīm. Tādejādi turpmāk būs iespēja veikt operatīvu preču transportēšanu starp abām valstīm, jo abu valstu pārvadātāji būs tiesīgi slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem.

Nolīgums nosaka arī Latvijas un Kosovas autopārvadātāju tiesības, atrunā pārvadājumu veidus, darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu autopārvadātājiem, veicot pasažieru un kravu autopārvadājumus starp Latviju un Kosovu.

Tāpat dokuments nosaka pasažieru un kravu pārvadājumu veikšanas vispārējos principus, atļauju režīmu piemērošanu pārvadājumiem.

Nolīgums paredz izveidot arī Kopējo komisiju, kas risina ar tā izpildes nodrošināšanu saistītos starptautisko autopārvadājumu organizēšanas jautājumus starp abām valstīm. Kopējā komisija nosaka izsniedzamo starptautisko autopārvadājumu atļauju skaitu un veidu, kuras pārvadātājiem tiek izsniegtas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Nolīguma paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija, bet tā 10.pantā paredzēto saistību izpildi -  Iekšlietu ministrija.

 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
Dalīties