22.09.2014
Valsts kanceleja

Nosaka kritērijus un centralizē valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlasi

Otrdien, 23.septembrī, valdība lems par instrukcijas projektu, kas nosaka kritērijus un centralizētu valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasi. Instrukciju pēc Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas iniciatīvas izstrādājusi Valsts kanceleja sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru.

Ministru prezidente L.Straujuma ir gandarīta par pilnveidoto kārtību, kādā turpmāk plānots atlasīt kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem valsts uzņēmumos, kuros valstij kā dalībniekam jeb akcionāram ir tiesības izvirzīt kandidātus minētajiem amatiem.

„Pilnveidotā kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlases kārtība veicinās objektīvu, godīgu un atklātu atlases procesu, kā prioritāti izvirzot kandidāta profesionalitāti un reputāciju, kā arī pieredzi un kompetenci personāla vadībā un nozares jautājumu risināšanā. Jaunā kārtība atbilst starptautiskajai praksei tik augsta līmeņa vadības atlasē. Latvijas valdība līdz šim ir pierādījusi spēju pieņemt nepopulārus lēmumus un īstenot reformas problēmjautājumu risināšanai, gūstot starptautisku novērtējumu. Jautājums par kapitālsabiedrību vadību nav izņēmums, turklāt reformas šajā jomā ir viens no priekšnosacījumiem, lai Latvijas sekmīgi pievienotos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (ESAO),” norāda L.Straujuma.

Saskaņā ar instrukcijas projektu atlases process būtiski pilnveidots un turpmāk praksē tiks piemērotas ESAO vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai, ņemot vērā to, ka Latvijai ir ESAO (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) kandidātvalsts.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane norāda, ka instrukcijas projekts izstrādāts, ņemot vērā ESAO rekomendācijas sekmīgai Latvijas uzņemšanai organizācijā: „Stingrāku kritēriju mērķis ir veicināt augstas raudzes ekspertu un profesionāļu atlasi darbam tik atbildīgā un augsta līmeņa amatā. Patlaban nav definēti vienoti standarti un prasības atlases procesam, un līdzšinējā situācija ļauj identificēt nepietiekami profesionālu valsts kapitāla daļu pārvaldību un dažādu praksi kapitālsabiedrību valdes locekļu atlasē. Jauno prasību piemērošana būs solis pretī vienotas pieejas ieviešanai, kas atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem,” skaidro E.Dreimane.

Saskaņā ar instrukcijas projektu valdes vai padomes locekļa amatu kandidātiem valsts kapitālsabiedrībās būs jābūt ar nevainojamu reputāciju, kā arī amatam nevarēs izvirzīt personas, kuras ir bijušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Tāpat nevarēs virzīt personas, kurām ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību un citu profesionālo darbību. Līdzās profesionalitātes un reputācijas kritērijiem tiks vērtēta arī kandidātu pieredze un kompetence personāla vadībā u.c.

Plašāk par kārtību, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, mediju brīfingā otrdien, 23.septembrī, pulksten 11:30 informēs Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja vietnieks Ģirts Blumers un Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

Mediju brīfingu varēs vērot arī tiešraidē: http://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide

 

 

Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: signe.znotina@mk.gov.lv

Dalīties